ทรู อินเทอร์เน็ต ผงาดผู้นำอินเทอร์เน็ต

Home / PC & Notebook / ทรู อินเทอร์เน็ต ผงาดผู้นำอินเทอร์เน็ต

          ทรู อินเทอร์เน็ต ก้าวล้ำด้วยไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 6 (IPv6) พร้อมเปิดให้บริการครบวงจรเป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยแอดเดรสมากกว่าล้านล้านเลขหมายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระบบการใช้งานและช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมหาศาล อีกทั้งมีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง


นายวสุ คุณวาสี  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า การใช้ไอพีแอดเดรสมีความสำคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ซึ่งไอพีแอดเดรสจะเป็นเหมือนตัวแทนของบริษัทนั้นๆ ในการติดต่อบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยในภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้งานไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 4 ที่มีขนาดเพียง 32 บิต ซึ่งใช้งานได้เพียงสี่พันล้านเลขหมายไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน ทรู อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น   ผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงได้มีการนำไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 6 (IPv6) ขนาด 128 บิต ที่สามารถให้บริการได้มากกว่า IPv4 ถึงหลายพันล้านเท่า พร้อมเปิดให้บริการเพื่อทดลองใช้งานแบบครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าองค์กรอย่างเต็มที่ รองรับการขยายตัวของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ไร้สาย ที่ต้องการเลขที่ไอพีแอดเดรสแบบจำเพาะเจาะจง เนื่องจากทรู อินเทอร์เน็ตตระหนักดีว่า ยิ่งให้บริการด้วย    มาตรฐานสูงเท่าไร ยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น โดยทรู     อินเทอร์เน็ต มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเปิดให้บริการระบบดังกล่าว ด้วยการพัฒนาโครงข่ายมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ทั้งเรื่องของโครงข่ายหลัก และช่องทางออกอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการผ่าน ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ รวมถึงการเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้าไปในมาตรฐานไอพี และการลดต้นทุนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลในการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำลังเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลในอนาคต ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ IPv6 ได้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร สถานศึกษา โรงแรม หรือบริษัทที่มีการใช้งานไอพีแอดเดรสเป็นจำนวนมาก


นอกจากนี้ ทรู อินเทอร์เน็ต ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่าง IPv4 และ IPv6 ไว้พร้อมสรรพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งสองเวอร์ชั่นอย่างราบรื่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ทรู อินเทอร์เน็ต จะจัดงานสัมมนา ?IPv6 การเชื่อมต่อแห่งอนาคต? เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และรายละเอียดการใช้งาน IPv6 ของลูกค้า ในวันที่ 16 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ห้อง Platinum Hall ชั้น 3


?ทรู อินเทอร์เน็ต ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ต ภูมิใจที่สามารถเปิดให้บริการ IPv6 แบบครบวงจรได้เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร ทดแทน IPv4 รวมทั้งรองรับการขยายตัวของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ไร้สาย ที่ต้องการเลขที่ไอพีแอดเดรสแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่ง IPv6 จะสามารถรองรับจำนวนแอดเดรสได้จำนวนมากมายมหาศาล? นายวสุกล่าวสรุป


ผู้สนใจสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ดูแลองค์กรหรือบริษัทอยู่ หรือโทร 0-2620-0400 # 2สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ้างอิง  (122)  09/09/2551  
สายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู
คุณพิมลพรรณ  ศิริวงศ์วานงาม โทร: +66 (0) 2699 2772 
คุณวิภาดา อิศระ โทร +66 (0) 2699 2778 
คุณนฤมล แสงระ โทร: +66 (0) 2699 2773  


บริษัท พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2656-8059
คุณประภาส จรสรัมย์ โทร. 0-81827-7354
คุณจิตฤทัย ทัดเสรีวิบูลย์ โทร. 0-81613-1865