“ธรรมโมโลยี” ฉบับ ว.วชิรเมธี

Home / PC & Notebook / “ธรรมโมโลยี” ฉบับ ว.วชิรเมธี

 
ธรรมโมโลยี:มีกิ๊ก (ก็) มีกรรม , กฎแห่งกรรมทำงานไม่มีวันหยุด , คนต้องสำราญ งานต้องสำเร็จ , แค่ปล่อย ก็ลอยตัว นี่เป็นตัวอย่างธรรมะฉบับ “เอสเอ็มเอส” ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว . วชิรเมธี) ภายใต้ชื่อบริการ “ธรรมะ โมบาย”


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : นี่เป็นตัวอย่างธรรมะฉบับ “เอสเอ็มเอส” ของพระนักคิด นักวิชาการ อย่างพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว . วชิรเมธี) ภายใต้ชื่อบริการ “ธรรมะ โมบาย” ที่เปิดตัวแล้วเพื่อต้อนรับวันสำคัญทางพุทธศาสนา “อาสาฬหบูชา” ในวันนี้


เข้าถึงธรรมะผ่านมือถือ


“อาตมาเห็นว่า การเผยแผ่ธรรมะไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่กำแพงวัดแคบๆ เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ก็ต้องตามให้ทัน ใช้ช่องทางเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ อาตมาเรียกว่า ธรรมโมโลยี คือ ธรรมะบวกเทคโนโลยี พระใช้เทคโนโลยีไม่ผิด แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควร ใช้เฉพาะเพื่อเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น”


คำกล่าวของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ที่ล่าสุดได้จับธรรมะแทรกซึมเข้าไปยังอุปกรณ์ไฮเทคขวัญใจวัยรุ่น วัยทำงาน ด้วยหวังว่า “รสพระธรรม” คำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้า จะซึมเข้าไปในจิตใจของคนได้มากยิ่งขึ้น


“หากถามอาตมาว่า ธรรมะ โมบาย คืออะไร ก็คือ รูปแบบใหม่แห่งนวัตกรรมการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ไม่เคยล้ายุค ตกสมัย แต่ยังคงความสดใสใหม่ และอินเทรนด์อยู่เสมอ”


ท่าน ว.วชิรเมธี บอกว่า ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้มือถือในการรับข่าวสาร เช็คอีเมล นัดหมาย หรือแม้แต่ดูโทรทัศน์รายการต่างๆ ได้ผ่านมือถือ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นการรับกิเลสเข้ามาทั้งนั้น จะดีไม่ใช่น้อยหากมือถือที่เราใช้อยู่มีเอสเอ็มเอสธรรมะสักวันละ 3 ข้อความ


พร้อมย้ำว่า ถือเป็นวิธีการร่วมยุคร่วมสมัยในการส่งธรรมะไปถึงมือคนรุ่นใหม่ เราอยู่ในยุคเทคโนโลยี ก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


ดึงเทคโนโลยีเผยแผ่ศาสนา


สำหรับรูปแบบบริการธรรมะผ่านมือถือ จะเป็นการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) วันละ 3 เวลา ได้แก่ ตอนเช้าจะเป็นบริการ “ธรรมะรับอรุณ” ช่วงกลางวัน เป็นบริการ “ธรรมะทันกาล” และช่วงค่ำ บริการ “ธรรมะหลับสบาย” โดยแต่ละช่วงจะมีเพียงธรรมะสั้นๆ 1 ข้อความเท่านั้น


“ถือเป็นสื่อในการลดทุกข์ สร้างสุข และเสริมรอยยิ้มแห่งสัมมาทิฐิ (ความคิดเห็นที่ถูกที่ตรง) ให้เกิดขึ้น และเบ่งบานในจิตใจของคนไทยทุกคนได้อย่างไร้ขีดจำกัด อาตมาเป็นคนคิดธรรมะเอสเอ็มเอสเองทั้งหมด ซึ่งก็เอามาจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น”


ท่านบอกว่า ธรรมะบนมือถือ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ผ่านช่องทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอนาคตหากเกิดเทคโนโลยีใหม่อย่าง 3จี ก็จะต่อยอดไปสู่บริการดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยจะพัฒนาเป็นวิดีโอ คลิป ธรรมะสั้นๆ เป็นต้น


ธรรมะบนมือถือ เป็นการเผยแผ่ธรรมะในเชิงรุก แทนที่จะรอให้คนเข้าวัดเพื่อมาหาธรรมะ ก็ใช้วิธีโยนธรรมะเข้าไปในสังคม ให้สังคมได้ฉุกคิด ได้ใช้สติ พระต้องออกเดินทางเผยแผ่คำสอน ใช้ทุกช่องทางที่คนสามารถเข้าถึงได้ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด


พระใช้ไอที ดูที่เจตนา


“พระใช้มือถือไม่ผิด เพราะถือเป็นเครื่องมือสื่อสาร ปัจจุบันพระกว่า 80% ก็ใช้มือถือในการรับกิจ นิมนต์ต่างๆ เท่านั้น แต่หากพระรูปนั้นใช้มือถือไปในทางที่ผิด ก็ถือว่าผิดวินัย หรือถ้าพระใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแผ่ธรรมะ มีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่คน ก็ถือว่าไม่ผิดเช่นกัน ต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก”


โดยหากจะผิดวินัยสงฆ์ ก็ต่อเมื่อพระรูปนั้นใช้เทคโนโลยีด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หลอกลวง มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้เจตนาที่จะใช้เป็นช่องทางเพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า


พร้อมยกตัวอย่างว่า “พระเดินซื้อคอมพิวเตอร์ผิดไหม พระควรเป็นผู้ใช้ที่ดี ไม่ควรไปเป็นผู้ประกอบเครื่อง ไม่ต้องไปเดินเลือกซอฟต์แวร์ เพราะที่แบบนี้อาตมาถือว่าเป็นที่อโคจร พระไม่ควรไปเดิน หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องเผยแผ่ธรรมะ ก็ใช้ให้ลูกศิษย์ไปซื้อก็ได้ อาตมาไม่เคยไปเดินซื้อ ก็ยังใช้เทคโนโลยีเพื่อมาเป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรมะได้”


สู่ยุคธรรมะ มาร์เก็ตติ้ง


เมื่อถามว่า วันนี้พระยุคปัจจุบันหันมาดำเนินกิจเป็น “พุทธพาณิชย์” มากขึ้น ถือเป็นรอยด่างของพุทธศาสนา หรือไม่


ท่าน ว.วชิรเมธี บอกว่า พุทธพาณิชย์จะผิด ก็ต่อเมื่อมีเจตนาที่ไม่สุจริต ทำเพื่อเป็นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล


“สิ่งที่อาตมาทำอยู่นี้ อาตมาเรียกว่าธรรมะ มาร์เก็ตติ้ง หรือสัมมา มาร์เก็ตติ้ง คือ การประยุกต์กลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ อาตมามีเจตนาที่บริสุทธิ์ มีวิธีการที่ชอบธรรม และรายได้ทั้งหมดที่ได้ อาตมาก็นำไปสร้างวัดป่าชานเมือง ที่จะเป็นสถานที่เผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกแบบครบวงจร เป็นรีสอร์ททางจิต วิญญาณ ที่มีความสงบ ร่มเย็น”


ทั้งนี้ โครงการสร้างวัดป่าชานเมือง ถือเป็นโครงการของสถาบันวิมุตตยาลัย นำโดย ท่าน ว.วชิรเมธี ที่ต้องการหาสถานที่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ สร้างเป็นศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งอยู่ระหว่างการเลือกสถานที่ โดยจะบูรณาการผสมผสานระหว่างวัดบ้าน ที่เน้นภารกิจหลักด้านการศึกษา การเผยแผ่ การผลิตสื่อการสอนธรรมะ ห้องสมุดธรรมะ และวัดป่า ที่เน้นความร่มรื่นด้วยธรรมชาติ อิงรูปแบบของสวนโมกขพลาราม และสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความเป็นอุทยานธรรมะ สวนธรรมที่ร่มรื่น และรีสอร์ททางจิตวิญญาณของคนร่วมสมัย (Spiritual Resort)


“สิ่งต่างๆ ที่อาตมาได้ทำลงไป อาตมาขอยกความดีงามทั้งหมดให้กับคำสั่งสอนขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า อาตมาขอเป็นแค่เพียงพรีเซ็นเตอร์ธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอ”


 


ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ