คอมพิวเตอร์ ทำจาก ไม้และวัสดุชีวภาพ

Home / PC & Notebook / คอมพิวเตอร์ ทำจาก ไม้และวัสดุชีวภาพ

?เจแปน ดีไซน์ 2008-อินโนเวชั่น? ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  เป็นงานเอกซโป ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่งเสริมการออกแบบด้านอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (Japan Industrial Design Promotion Organiza-tion) เป็นส่วนหนึ่งในงานเทรดโชว์ด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่ใหญ่ที่สุดในโลก ?Milan Salone (Salone Interna-zionale del Mobile)?
 
นางสาววรสชา สาระสุรีย์ภรณ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฟูจิตสึ จำกัด ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมออกบูธ ในงานเอกซโป ?เจแปน ดีไซน์ 2008-อินโนเวชั่น? ภายในงานนี้จะโชว์ผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ด้านการออก แบบทั้งรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ จากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นเพียง 15 บริษัทหลักเท่านั้น ซึ่งบรรดาผู้ร่วมออกบูธต่างก็นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบล่าสุดออกมาโชว์
 
สำหรับฟูจิตสึ ภายใต้แนว คิดของการออกแบบนวัตกรรมลดโลกร้อน เช่น
    
เครื่องคอมพิวเตอร์กรอบไม้ ?วู้ด เชลล์ (WoodShell)? เป็นพีซีที่ใช้ไม้มาผลิตตัวเครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ?FMV-BIBLO NX95Y/D? ที่เริ่มวางตลาดแล้วในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัสดุการผลิตซึ่งเป็นพลาสติก ชีวภาพที่มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ (bio-based plastic) 
     
?วู้ดเชลล์ (WoodShell)? ได้ประยุกต์เอาวัสดุจากธรรมชาติคือ ไม้ซีดาร์ (forest-thinned cedar) และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ ซึ่งย่อยสลายได้ง่ายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ มาใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนและตัวเครื่อง โดยต้นแบบของพีซีรุ่นนี้จะเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งประโยชน์ใช้สอย และสไตล์ที่ไม่มีวัน ตกยุค
   
ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รุ่น FMV-BIBLO NX95Y/D ใช้พลาส ติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ (bio-based plastics) วัสดุที่เป็นมิตรกับ     สิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกจาก    ปิโตรเคมี (petrochemical-based materials) น้อยลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ในปี 2002 ที่ผ่านมา ฟูจิตสึ เป็นผู้    ผลิตคอมพิวเตอร์รายแรก ที่พัฒนาพลาสติกซึ่ง     ทำมาจากข้าวโพด สำหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
    
แม้ว่าพลาสติกชีวภาพในยุคเริ่มต้น จะถูกใช้สำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก ๆ ไม่กี่อย่าง แต่ก็ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตที่หลากหลายขึ้น และเพิ่มสัดส่วนการใช้ในคอมพิวเตอร์โดยโน้ตบุ๊ก รุ่น FMV-BIBLO NX95Y/D ใช้พลาสติกชีวภาพในการผลิตประมาณ 30% ของวัสดุที่เป็นพลาสติกทั้งหมด.