อินเทอร์เน็ต สื่อหลักที่เผยข้อมูลกระตุ้นให้ฆ่าตัวตาย

Home / PC & Notebook / อินเทอร์เน็ต สื่อหลักที่เผยข้อมูลกระตุ้นให้ฆ่าตัวตาย

ผลสำรวจพบว่า เมื่อค้นหาคำว่า ? ฆ่าตัวตาย ? ทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มสูงมาก ที่จะพบข้อมูลกระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตาย แทนที่จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ยับยั้งความคิดดังกล่าว


นักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ บริสทอล  ออกซ์ฟอร์ด และ แมนเชสเตอร์ พบว่า จากการค้นหาคำว่า ? ฆ่าตัวตาย ?  ในเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลชั้นนำ 4 แห่ง ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่ผุดขึ้นมา เกือบครึ่งจะเป็นข้อมูลที่แนะวิธีฆ่าตัวตายให้ผู้ใช้งาน  มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ที่เป็นข้อมูลป้องกันการฆ่าตัวตาย และมีเพียงร้อยละ 12 ที่เป็นข้อมูลยับยั้งไม่ให้ฆ่าตัวตายได้สำเร็จ


ผลสำรวจก่อนหน้านี้ พบว่า  ข่าวการฆ่าตัวตาย ตลอดจนภาพที่สื่อออกมาทางโทรทัศน์ มีแนวโน้มสูงมากที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ทำให้คนกลุ่มนี้รู้ว่า มีวิธีการฆ่าตัวตายแบบใดบ้าง แต่ปัจจุบัน สื่อทางอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทสูงมากเช่นกัน ในการนำเสนอข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตาย


ผลวิจัยยังพบว่า กูเกิ้ล และยาฮู เป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล ที่รวบรวมเว็บไซต์ฆ่าตัวตายเอาไว้มากที่สุด ส่วนเว็บไซต์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จะพบมากที่สุดจากการค้นหาข้อมูลในเอ็มเอสเอ็น  แต่ทั้ง กูเกิ้ล ยาฮู และเอ็มเอสเอ็น ต่างก็เป็นเว็บไซต์ที่ผู้อยากฆ่าตัวตายเข้าไปค้นหาข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ เว็บไซต์ วิกิพีเดีย


หลายประเทศมักอนุญาตให้นำเสนอเว็บไซต์แนะวิธีฆ่าตัวตายได้อย่างเสรี เพราะถือว่า ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และโปรแกรมคัดกรองเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้สกัดกั้นเว็บไซต์ฆ่าตัวตายเหล่านี้.


 


ที่มาจาก  สำนักข่าวไทย