กระดาษไม่ติดไฟ !!

Home / PC & Notebook / กระดาษไม่ติดไฟ !!

มช.เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กระดาษสาทนการเผาไหม้ถึง 650 องศาเซลเซียส ติดไฟไม่ลาม หนุนโคมไฟกระดาษสาผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของต่างประเทศ
ดร.วิมลนาคสาทา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช.) กล่าวว่า โคมไฟกระดาษสาเป็นสินค้าโอท็อปจากภาคเหนือ ที่ประสบปัญหา ด้านการส่งออก เนื่องจากขาดคุณสมบัติทนไฟ จึงวิจัยค้นหาสารเคมีมาเคลือบ  หรือเป็นส่วนผสมในกระดาษสา เพื่อสร้างคุณสมบัติทนไฟ แต่ยังคงลักษณะเด่นของ ความเป็นกระดาษ 


หลังจากทดลองกว่า20 สาร พบว่าเมื่อเติมแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้ม ข้น 3% ลงในขั้นตอนของการตีเยื่อ จะได้กระดาษสาที่มีคุณสมบัติทนไฟ หรือการ ไหม้เกิดในวงแคบ ไม่ลามไปยังแผ่นอื่น โดยอุณหภูมิติดไฟอยู่ที่ 650 องศา เซลเซียส ขณะที่กระดาษสาธรรมดาติดไฟที่ 400 องศาเซลเซียส 


จากการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดความเหนียวพบความเหนียวเทียบเท่าหรือ เหนือกว่ากระดาษสาทั่วไป ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอก ผิวสัมผัส รวมถึงคุณสมบัติ การดูดซึมน้ำ ไม่แตกต่างจากกระดาษสาทั่วไป 


“การเพิ่มคุณสมบัติทนไฟให้กระดาษสา จะเพิ่มช่องทางการตลาดในการ ส่งออกได้ โดยเพิ่มต้นทุนอีกเพียงเล็กน้อย เพราะราคาของสารแอมโมเนีย มซัลเฟตเพียงกิโลกรัมละ 90 บาท ขณะที่การเตรียมกระดาษสา 100 แผ่น ใช้สาร นี้ไม่ถึงครึ่งกิโลกรัม” ดร.วิมล กล่าว


ปัจจุบันได้ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้กลุ่มผู้ประกอบการในต.ต้นเปา อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสารายใหญ่ และเป็นแหล่งของ ฝากที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ โดยเฉพาะร่มกระดาษสา พัดกระดาษสา และสิ่ง ของต่างๆ ที่นำกระดาษสามาประยุกต์ใช้


 


ที่มา – www.komchadluek.net