บังคับสมองหนู..เป็นหุ่นยนต์มีชีวิต !!

Home / PC & Notebook / บังคับสมองหนู..เป็นหุ่นยนต์มีชีวิต !!

นักศึกษาเอไอทีจับมือแพทย์ศิริราชทดลองสร้างหุ่นยนต์มีชีวิต เผยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมสมองหนู สั่งเดินสั่งเลี้ยวได้ตามที่นักวิจัยต้องการ อนาคตวางแผนพัฒนาเป็นสัตว์กู้ภัย สัตว์เก็บกู้ระเบิดและสัตว์สอดแนม


นายอนันตชัยนัยจิตร  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) กล่าวว่า โครงการเชื่อมต่อสมองกับ เครื่องจักรกลสำหรับควบคุมสัตว์หุ่นยนต์ เป็นการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบควบคุมกลไกการทำงานของสมองสัตว์ สำหรับประยุกต์ใช้ในงานที่มีความ เสี่ยงภัยทดแทนแรงงานหุ่นยนต์ที่ไร้ชีวิต รวมถึงแรงงานคนที่เสี่ยงต่อ อันตราย 


งานวิจัยแบ่งเป็น2 ส่วน คือ การเจาะกะโหลกหนูเพียงเล็กน้อย เพื่อ ผ่าตัดเชื่อมต่ออิเล็กโทรด ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบประสาทของหนู และการ พัฒนาแผงวงจรและรีโมท สำหรับควบคุมระบบประสาท ที่มีหน้าที่สั่งการเคลื่อน ไหวของหนู รวมทั้งระบบสมองที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ


ผลการทดลองขณะนี้หนูตอบสนองต่อคำสั่งผ่านเครื่องบังคับวิทยุขนาด เล็ก ซึ่งบังคับได้ 3 คำสั่ง คือ ให้หนูเดินตรงไปข้างหน้า ให้เลี้ยวซ้าย  ให้เลี้ยวขวา จากการทดลองซ้ำพบหนูหุ่นยนต์สามารถทำตามคำสั่งได้ถูก ต้อง 60-70% สิ่งที่จะต้องวิจัยต่อไป คือ การทดสอบด้านความแม่นยำของระบบ ว่าสามารถสั่งงานให้หนูปฏิบัติตามความต้องการได้หรือไม่ 


“หุ่นยนต์สัตว์มีชีวิตต้นแบบนี้ประสิทธิภาพดีกว่าหุ่นยนต์ที่ไม่ มีชีวิต เนื่องจากสัตว์เมื่อพบสิ่งกีดขวาง จะตัดสินใจหลบหลีกได้ด้วยตัวเอง  ขณะที่หุ่นยนต์จะไม่หลบหลีก แถมยังเดินชนวัตถุจนเกิดความเสียหาย”  นายอนันตชัย กล่าว


การวิจัยดังกล่าวใช้หนูถึง12 ตัว ความยากอยู่ที่การเชื่อมติด อุปกรณ์อิเล็กโทรด ให้ยึดติดกับกะโหลกหนูทดลอง ซึ่งเป็นเรื่องเปราะบาง อีก ทั้งเมื่อเสียบปลั๊กไฟขนาดเล็กซึ่งเชื่อมต่อจากแผงวงจร ให้เข้ากับ อุปกรณ์อิเล็กโทรด หนูจะสะบัดทำให้อุปกรณ์หลุดจากกะโหลก จึงต้องเปลี่ยนใช้ หนูทดลองใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากบาดแผล


หากโครงงานวิจัยประสบความสำเร็จจะสามารถประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หนู นี้ในภารกิจต่างๆ เช่น เก็บกู้วัตถุระเบิด สอดแนมค้นหา รวมถึงกำจัดศัตรู ทางการเกษตรได้อีกด้วย


โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเอไอทีนำทีมโดย รศ.ด ร.มนูกิจ พาณิชกุล อาจารย์จากภาควิชาเมคาทรอนิกส์ และ รศ.นพ.ชัยเลิศ พิชิต พรชัย ภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับทุน 1.2 ล้าน บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2551


ที่มา – www.komchadluek.net