แนะสตรี เช็กเนื้อร้ายที่หน้าอก ด้วยเครื่อง”ดิจิตอลแมมโมแกรม”

Home / PC & Notebook / แนะสตรี เช็กเนื้อร้ายที่หน้าอก ด้วยเครื่อง”ดิจิตอลแมมโมแกรม”

แมมโมแกรมที่ใช้ตรวจหน้าอกสตรี เพื่อดูว่ามีก้อนเนื้อร้ายหรือไม่ มีอยู่ 2 แบบ คือ “ฟิล์มแมมโมแกรม” และ “ดิจิตอลแมมโมแกรม”


แล้วจะเลือกแมมโมแกรมแบบไหนตรวจ แพทย์หญิงเอตต้า ไพซาโน่ จากคณะแพทยศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ นอร์ธ แคโรไลนา, แชพเพลฮิลล์ พอจะบอกได้


เนื่องจากคุณหมอทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบแมมโมแกรมทั้งสองแบบ และพบว่า “ดิจิตอลแมมโมแกรม” นวัตกรรมที่ใหม่กว่าและมีราคาแพงกว่า สามารถตรวจก้อนเนื้อในสตรีวัยสาวและตรวจก้อนเนื้อในผู้ที่ไขมันหรือมีความหนาแน่นของหน้าอกสูงได้ดีกว่า “ฟิล์มแมมโมแกรม”


แพทย์หญิงไพซาโน่ กล่าวว่า ถ้ามีอายุน้อยกว่า 50 ปี และหน้าอกมีไขมันมาก ควรตรวจด้วย “ดิจิตอลแมมโมแกรม” เพราะไขมันที่หน้าอกมากทำให้อ่านยาก ส่วนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปควรตรวจด้วย “ฟิล์มแมมโมแกรม” ดีกว่า


สำหรับความแตกต่างของ 2 แมมโมแกรมคือ ภาพของ “ดิจิตอลแมมโมแกรม” สามารถบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และนำไปขยายได้ นอกจากนี้ ยังใช้รังสีน้อยกว่า “ฟิล์มแมมโมแกรม” แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าด้วยเช่นกัน


จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 1.2 ล้านคน เฉพาะชาวอเมริกันมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ 40,000 คน สมาคมมะเร็งอเมริกันแนะนำว่า สตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมทุกปี


ที่มา – www.matichon.co.th