ญี่ปุ่นทดสอบยัด กล้อง ใส่ สมองหนู !!

Home / PC & Notebook / ญี่ปุ่นทดสอบยัด กล้อง ใส่ สมองหนู !!

นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ผ่าตัดปลูกฝังกล้องขนาดเล็กลงบนสมองหนู เพื่อศึกษาว่าความจำเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะนำผลที่ได้มาช่วยในการบำบัดโรคเกี่ยวกับความจำที่เกิดขึ้น


งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ Journal of Neuroscience Methods และ Sensors and Actuators โดยทีมงานได้ฝังกล้องขนาดยาว 3 มล. กว้าง 2.3 มล.และ สูง 2.4 มล. โดยทีมงานที่ทำการผ่าตัดมาจากมหาวิทยาลัย Kinki และทีมงานที่ศึกษามาจากมหาวิทยาลัย Nara


กล้องได้ถูกฝังเข้าไปยังสมองส่วน Hippocampus โดยทีมงานจะฉีดสีที่สามารถแสดงผลถึงกิจกรรมสมองควบคู่ไปด้วย และกล้องจะบันทึกสีที่เกิดขึ้นบนสมองถ่ายทอดไปยังจอแสดงผลเป็นสีฟ้า


งานวิจัยชิ้นนี้หวังว่าจะสามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย เพื่อรักษาโรคความจำต่างๆ แต่ต้องระวังในการปลูกถ่ายอะไรก็ตามลงไปยังสมอง


ที่มา – www.blognone.com