ความหมายของเสียงเห่าของ “น้องหมา”

Home / PC & Notebook / ความหมายของเสียงเห่าของ “น้องหมา”

อยากรู้ว่าเสียงสุนัขเห่ามีความหมายว่าอะไรบ้าง นายซซาบา มอลนาร์ นักสัตววิทยาจากออตวอส โลแรนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศฮังการี จึงอัดเสียงสุนัขเลี้ยงแกะฮังการี 14 ตัว ที่เห่ากว่า 6,000 ครั้ง ใน 6 สถานการณ์ และนำไปวิเคราะห์กับซอฟต์แวร์ โดย 6 สถานการณ์คือ

“เห่าเมื่อพบคนแปลกหน้า” บันทึกเมื่อมอลนาร์เดินไปบ้านของเจ้าของสุนัข แต่เจ้าของบ้านไม่อยู่

“เห่าขณะอยู่ระหว่างการต่อสู้” บันทึกขณะสุนัขเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียน โดยครูฝึกพยายามให้สุนัขกัดที่ถุงมือและสุนัขเห่าอย่างดุดัน

“เห่าเพื่อจะไปเดิน” บันทึกขณะเจ้าของเตรียมตัวพาสุนัขไปเดิน

“เห่าเพื่อเอาลูกบอล” บันทึกเมื่อเจ้าของถือลูกบอลอยู่หน้าสุนัข

“เห่าขณะเล่น” บันทึกเมื่อเจ้าของเล่นกับสุนัข

“เห่าขณะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว” บันทึกเมื่อเจ้าของผูกสุนัขไว้กับต้นไม้และเดินออกไปจนสุนัขมองไม่เห็น

หลังจากนำเสียงเห่าไปวิเคราะห์ พบว่า คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เสียงเห่าถูกต้อง 43% ขณะที่อาสาสมัครวิเคราะห์เสียงเห่าถูกต้อง 40% คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เสียงเห่าของ “เดิน” และ “เล่น” ได้ดีกว่าอาสาสมัคร ส่วนอาสาสมัครวิเคราะห์เสียงเห่าของ “เล่น” และ “ถูกทิ้ง” ไว้ดีกว่าคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทราบว่าสุนัขตัวไหนกำลังเห่าอยู่ถูกต้อง 52% แต่อาสาสมัครไม่ทราบเลยว่า สุนัขตัวใดกำลังเห่าอยู่

มอลนาร์กล่าวว่า สุนัขอยู่คู่กับคนมาหลายพันปีแล้ว การศึกษานี้จึงมีความสำคัญ เพราะมนุษย์จะได้สื่อสารกับสุนัขได้อย่างถูกต้อง


ที่มา –  www.khaosod.co.th