Bluetooth iOS 11 wifi

การปิด Wi-Fi, Bluetooth ใน Control Center ของ iOS 11 ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดและเสี่ยงต่อความปลอดภัย

Home / Operating System / การปิด Wi-Fi, Bluetooth ใน Control Center ของ iOS 11 ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดและเสี่ยงต่อความปลอดภัย

Electronic Frontier Foundation หรือ EFF หน่วยงานที่คอยตรวจสอบดูแลสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า การปิด Wi-Fi และ Bluetooth ใน Control Center ใหม่ของ iOS 11 นั้น อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด เพราะที่จริงมันยังทำงานอยู่

EFF ได้เผยว่า เมื่อผู้ใช้ทำการแตะเพื่อปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth บน Control Center ใน iOS 11 แท้ที่จริงเป็นเพียงการ ตัดสัญญาณ ไม่ใช่การ ปิดการทำงาน ของอย่างแท้จริง เพราะอุปกรณ์ของผู้ใช้ยังคงพยายามทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณอื่นๆ อยู่ตลอด

และเมื่อผู้ใช้เข้าใจผิดว่าปิดแล้ว แต่แท้ที่จริง Wi-Fi หรือ Bluetooth นั้นยังคงทำงานอยู่ อาจจะเสี่ยงต่อการโดนแฮกอุปกรณ์ก็เป็นได้

ทั้งนี้หากต้องการปิดการทำงานของ Wi-Fi หรือ Bluetooth แนะนำให้ไปที่

Settings > Wi-Fi > turn off Wi-Fi

Settings > Bluetooth > turn off Bluetooth

ที่มา iclarified