คสช. ยกเลิกโครงการแท็บเล็ตเด็กนักเรียน ชี้เอางบไปทำอย่างอื่นดีกว่า!

Home / Tablet / คสช. ยกเลิกโครงการแท็บเล็ตเด็กนักเรียน ชี้เอางบไปทำอย่างอื่นดีกว่า!

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดการประชุมพิจารณา “โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” แจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถม 1 หรือ “One Tablet Per Child” (OTPC) โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตตามปีงบประมาณ 2556 ที่ยังเหลืออยู่อีก 1 โซน (มูลค่า 1,170 ล้านบาท) ที่ยังอยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ หลังจากที่ซื้อไปแล้ว 3 โซน และยกเลิกงบประมาณปี 2557 มูลค่า 5,800 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้ด้วย

0111

โดยที่ประชุมให้เหตุผลในการยกเลิกโครงการไว้ดังนี้

1.นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเป็นของตัวเอง เพราะใช้แท็บเล็ตเรียน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน เท่านั้น. ซึ่งอาจใช้งานหมุนเวียนกับนักเรียนทุกๆ คน-ทุกๆ ชั้นในโรงเรียน จึงไม่คุ้มค่าไม่เหมาะสมที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน

2.แท็บเล็ต ไม่เหมาะ-ไม่ควรที่นำมาสอนตลอดเวลา ควรใช้เป็นเครื่องในการเรียนบางชั่วโมง และเด็กๆควรเรียนรู้จากครูผู้สอน

3.แท็บเล็ต มีขนาดหน้าจอเล็กทำให้นักเรียน มีปัญหาด้านสายตา ราคาเครื่องแท็บเล็ตถูก-ต่ำ อายุใช้งานสั้น แค่ 3 ปี การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าเมื่อต้องซ่อมแซม

4.แท็บเล็ต เป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน ไม่เหมาะสมที่ไปมอบให้นักเรียนเป็นของส่วนตัวได้ และคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามอบให้เด็กนักเรียนไม่ได้

นอกจากนี้ทางที่ประชุมยังสนับสนุนให้นำเงินจำนวนดังกล่าว สำหรับจัดซื้อแท็บเล็ต ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นมากกว่า และทาง คสช. จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐในการซื้อแท็บเล็ตเด็กนักเรียนย้อนหลังไปจนถึงปี 2555 ซึ่งเป็นการจัดซื้อครั้งแรกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) อีกด้วย

source: posttoday