Battery Galaxy mobile smartphone ข้อมูลมือถือ ซัมซุง มือถือ Android มือถือ samsung สมาร์ทโฟน แบตเตอรี่

Samsung มีแผนใช้แบตเตอรี่แบบใหม่กับสมาร์ทโฟนในอนาคต

Home / Samsung / Samsung มีแผนใช้แบตเตอรี่แบบใหม่กับสมาร์ทโฟนในอนาคต

สื่อต่างประเทศ Koreaherald รายงานว่า Samsung SDI ซึ่งเป็นฝ่ายผลิตและคิดค้นแบตเตอรี่ให้กับทาง Samsung ได้ทำการทดสอบแบตเตอรี่แบบใหม่ คือ Solid state Battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดของแข็ง และผลที่ได้คือแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานกว่า Lithium-ion ถึง 2 ปี ซึ่งทางผู้บริหารของ Samsung กล่าวว่าอาจจะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ใน อุปกรณ์ของ Samsung เร็วๆ นี้

แบตเตอรี่แบบ Solid state ต่างจากแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันตรงที่ ไม่ใช้ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟฟ้า ซึ่งของเหลวในแบตเตอรี่ Lithium-ion หากมีการรั่วออกมาหรือสัมผัสกับอากาศ จะก่อให้เกิดการระเบิดได้ จึงแตกต่างกับแบตเตอรี่แบบ Solid state ที่ใช้ อิเล็กโตรไลต์ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิการระเบิด หรือลดการระเบิดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตนั้น แบตเตอร์รี่ Lithium-ion ยังผลิตออกมาได้ง่ายกว่าแบบ Solid state ซึ่งเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การผลิตแบตเตอรี่ Solid state ง่ายขึ้นหรือไม่ในอนาคต อันใกล้นี้

ที่มา koreaherald