Galaxy Galaxy S Galaxy S10 mobile smartphone ข้อมูลมือถือ ซัมซุง มือถือ Android มือถือ samsung สมาร์ทโฟน

ชำแหละ Galaxy S10+ พบมีราคาต้นทุนเฉพาะชิ้นส่วนอยู่ที่ 13,400 บาท

Home / Samsung / ชำแหละ Galaxy S10+ พบมีราคาต้นทุนเฉพาะชิ้นส่วนอยู่ที่ 13,400 บาท

เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Samsung Galaxy S10+ ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 บาทในรุ่นความจำ 128GB และรุ่นที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 55,900 บาท ในรุ่น 1TB ซึ่งล่าสุดสื่อต่างประเทศอย่าง TechInsights ได้นำ Galaxy S10+ มาแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบต้นทุนของชิ้นส่วนอะไหล่พบว่าทั้งหมดมีราคาต้นทุนเฉพาะชิ้นส่วนอยู่ที่ 13,400 บาท

โดยใน Galaxy S10+ รุ่นความจำภายใน 128GB จากการชำแหล่ะชิ้นส่วนพบมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13,400 บาท คิดเป็น 42% ของราคาจำหน่ายจริง ซึ่งชิ้นส่วนที่มีราคาแพงที่สุดคือชิ้นส่วนหน้าจอ Infinity-O Display ของ Samsung มีราคาสูงถึง 86.50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,800 บาท รองลงมาเป็นบอร์ด Modems และ Processor ที่มีราคาอยู่ที่ 70.50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,200 บาท

อย่างไรก็ตามราคาที่ปรากฏเป็นแค่เพียงราคาชิ้นส่วนภายในเครื่องเท่านั้นนะครับ ยังไม่รวมต้นทุนในด้านอื่นๆ ทั้งกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงาน ค่าขนส่งอุปกรณ์ ค่าวิจัยและพัฒนา ค่าโปรโมท และอื่นๆ อีกมากมายครับ

ที่มา techinsights