"คลิปแนะนำ"

จริงหรือที่อัตราค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยลดลง?

จริงหรือที่อัตราค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยลดลง?

บทความพิเศษ โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้จัดทำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ได้กล่าวสรุปผลงานของ กทช.ไว้ตอนหนึ่งว่า…

Top 10 Gift Gadgets

Top 10 Gift Gadgets

เพิ่งจะผ่านปีใหม่มา หลายๆคนคงจะทั้งได้ของขวัญ และซื้อให้คนที่คุณรัก มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจ แต่ก็ต้องรับไว้เพราะถึงจะไม่มีราคาแต่คนให้ก็เต็มใจให้นะครับ ไม่รู้ว่าในบ้านเราของอะไรจะเป็นที่ยอดนิยมบ้าง แต่เราไปดูต่างประเทศกันดีกว่าว่า ของขวัญปีใหม่ในกลุ่มพวกของเล่นเทคโนโลยีมีอะไรติดอัน TOP 10 บ้าง                                                                            …