Goole ซื้อกิจการสมาร์ทโฟน HTC อย่างเป็นทางการ มูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท

Home / ข่าวมือถืออื่น ๆ / Goole ซื้อกิจการสมาร์ทโฟน HTC อย่างเป็นทางการ มูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท
google htc มือถือ สมาร์ทโฟน

ในที่สุด Goole ก็ได้บรรลุข้อตกลงในเข้าซื้อธุรกิจสมาร์ทโฟนของ HTC เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งข้อตกลงในครั้งนี้เป็นเงินมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท และข้อตกลงมูลค่ามหาศาลครั้งนี้จะทำให้ Google มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาร์ทโฟน รวมถึงทีมงานของ HTC ทั้งหมด

ในการควบรวมธุรกิจสมาร์ทโฟน HTC ครั้งนี้ของ Google อาจจะทำให้เราเห็นอะไรเด็ดๆ ในสมาร์ทโฟนอย่าง Pixel มากกว่านี้ก็เป็นได้ อีกทั้งยังทำให้ HTC จะมีงบประมาณสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ VR, IoT, AR และ AI

ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 บริษัท ยังอยู่ระหว่างรอการลงนามอนุมัติข้อตกลงดังกล่าว และคาดว่าจะเรียบร้อยช่วงต้นปี 2018

ที่มา gsmarena