“ชาวเน็ต” พึงระวัง โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ ก.ม. ของไอซีที !!

Home / ข่าวมือถืออื่น ๆ / “ชาวเน็ต” พึงระวัง โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ ก.ม. ของไอซีที !!

"ชาวเน็ต" พึงระวัง โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ ก.ม. ของไอซีที !!

 

 เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อันเร่าร้อน  บนสังคมออนไลน์ และโลกอินเตอร์เนตไทย อยู่ในขณะนี้ ภายหลัง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)

 

ออกโรงป้องผู้นำประเทศ ด้วยประมวลกฎหมายอาญา ที่ว่าด้วยโทษหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326  โดยห้ามไม่ให้มีการด่าทอผู้นำประเทศ หรือใครๆ ก็ตาม

 

"ชาวเน็ต" พึงระวัง โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ ก.ม. ของไอซีที !!

 

ซึ่งหาก มีการพบการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวบนเว็บไซต์ใดๆ ให้ทำการลบออกทันที โดยหากเป็นเว็บไซต์ที่ตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการหมิ่นประมาทก็จะทำการระงับเว็บไซต์ดังกล่าวทันทีเช่นกัน

 

ทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตทั่วไปในขณะนี้ กังวลถึงประเด็นการใช้งาน การโพสต์ข้อความดังกล่าว ทั้งบนพื้นที่ออนไลน์สาธารณะ รวมถึงเฟสบุ๊ก

 

ล่าสุดได้มีการเผยแพร่ ข้อมูลจากที่ปรึกษากฎหมาย ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ถึงการใช้งานที่ชาวเน็ต ควรศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าข่ายหมิ่นประมาทดังกล่าวต่อไปนี้!!

 

โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ 

 

13536606131353660662l

 

1. การวิจารณ์นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสถานะเหมือนบุคคลทั่วไป ในเรื่องผลงานหรือการ ดำเนินงานต่าง ๆ สามารถทำได้ แต่การใส่ความและการว่าร้าย วิจารณ์อุปนิสัยที่ไม่เป็นจริง จะถือว่าหมิ่นประมาท

 

แต่ทั้งนี้ แม้เกิดเป็นคดีหมิ่นประมาทขึ้นจริงทาง “ไอซีที” ก็ไม่สามารถสั่งระงับเว็บไซต์ได้ เพราะไม่เข้าข่ายความผิด ตามที่ พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้กำหนด

 

ซึ่งโดยหลักการแล้วมีอำนาจ ในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ เท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าคำพูดของ รมว.ไอซีทีนั้น “ไม่ตรงหลักวิชาการ”

 

ในส่วนการวิจารณ์ของสื่อมวลชน กฏหมายมาตรา 329 จะคุ้มครอง เพราะเป็นข้อยกเว้นของสื่ออยู่แล้ว ที่ต้องติชมทั่วไปและนำเสนอ ข่าวเชิงวิชาการ ดังนั้นถ้ามีการวิจารณ์ ก็จะต้องมีการพิจารณาว่าเป็นสื่อมวลชนหรือไม่?

 

20121023_p_coeuv21o83tl1dxoxf

 

 2. การตัดต่อภาพ นั้นจะเข้าข่ายความผิดโดยตรงตาม พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าภาพในลักษณะใดก็เข้าข่ายผิด ทั้งให้ถูกเป็นผิด หรือ ให้ผิดเป็นถูก ซึ่งความผิดหมิ่นประมาทที่มีผลทาง พ.ร.บ.ความผิดคอมพิวเตอร์

 

มีสาระสำคัญว่า การนำข้อมูลอันเป็นเท็จ คือข้อมูลที่ไม่จริงทั้งหมด หรือจริงเพียงบางส่วนเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย การตัดต่อรูปจึงเข้าข่ายความผิดนี้โดยตรง

 

อีกทั้งการเผยแพร่ภาพให้ได้รับความเสียหายหรืออับอายก็เข้าข่ายอยู่ในความ ผิดตาม พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน การรีทวีต ( Retweet ) หรือการแชร์ภาพหรือข้อความอันเป็นเท็จต่อ ตรงจุดนี้ต้องระวังอาจมีความผิดฐานเผยแพร่ 

 

facebook

 

 3. เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ ยึดหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่ระงับเพจที่มีความผิดเฉพาะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและก่อการร้ายเท่านั้น คำสั่งจากศาลไทยเป็นการขอความร่วมมือเท่านั้นในการปิดเพจที่มีลักษณะหรือ เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน

 

ในกรณีคำวิจารณ์นายกรัฐมนตรี รมว.ไอซีที จะไม่สามารถสั่งระงับ มีอำนาจเพียงบล็อกไม่ให้เพจเปิดได้ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยคำตัดสินจากศาลเท่านั้น ก็เท่ากับว่าฝ่ายบริหารจะไม่มีอำนาจใด ๆ ในการตัดสินใจ

 

ความจริงเรื่อง คำพูดหมิ่นประมาท

 

ความจริงเรื่อง คำพูดหมิ่นประมาท

 

 *คำว่าผีเปรต ผีปอบ ไม่ใช่การใส่ความผู้อื่นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (เทียบเคียง ฎ.200/2511)

 

*คำว่า ชาติหมา ไอ้ควาย ไอ้สัตว์ เป็นคำด่า ไม่ใช่หมิ่นประมาท (เทียบเคียง ฎ.481/2506) โดยหากคำด่า มีคำหมิ่นประมาทรวมอยู่ด้วยจะถือว่ามีความผิด

 

*คำว่า กระหรี่ หรือ บ้ากาม เป็นคำพูดบรรยายความประพฤติเสื่อมเสียในทางประเวณี มีความผิดหมิ่นประมาท

 

*ถ้าจำเลยพูดว่า โจทก์เป็นคนชาติหมา เลวยิ่งกว่าหมา จะไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท เพราะไม่ได้ทำให้เข้าใจว่าเลวอย่างไร (เทียบเคียง ฎ.481/2506)

 

*คำพูดหมิ่นประมาทอาจจะเป็นประโยคคำถามก็ได้ ถ้าคำถามนั้นทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

 

โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ

 

ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท

 

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุอ่านมาตรา 326 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2535

 

มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น

 

thefinger

 

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง

 

หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

 

vader_shut_up_bitch

 

มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ

แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

 

มาตรา 331 คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิด เห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดี ของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

 

มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความ ผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท
(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือ พิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลย เป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

 

มาตรา 333วามผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

 

 "ชาวเน็ต" พึงระวัง โพสต์อย่างไร ไม่ให้หมิ่นฯ ก.ม. ของไอซีที !!

 

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่มาจาก tnews ,matichon และประมวลกฏหมายอาญา kodmhai