2 ซิม apple Dual-SIM iphone มือถือ สมาร์ทโฟน

Dual-SIM ก็มา!! Apple ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี 2 ซิมแล้ว

Home / iPhone / Dual-SIM ก็มา!! Apple ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี 2 ซิมแล้ว

จากข้อมูลของ กรมดูแลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office  USPTO) ได้ระบุว่า Apple ได้รับการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี Dual-SIM (2 ซิม) พร้อมด้วยเสารับสัญญาณแยก 2 เสา

สิทธิบัตรดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อรองกับการทำงาน 2 ซิม และวิธีการกำหนดค่าซิม 1 และซิม 2 โดยซิมที่ถูกนำมาใช้สำหรับโทรเข้า/ออก จะถูกกำหนดค่าเป็นซิม 1 และซิมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะถูกกำหนดเป็นซิม 2 และยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรองรับเครือข่าย LTE อีกด้วย

อย่างไรก็ดี นี่ยังเป็นเพียงแค่สิทธิบัตรเท่านั้น และยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับ iPhone ที่รองรับการทำงาน 2 ซิมแต่อย่างใด นั่นจึงมีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีจากสิทธิบัตรดังกล่าวสำหรับอุปกรณ์ในอนาคตก็ได้

ที่มา phonearena.com และ USPTO