Foxconn ประกาศใช้หุ่นยนต์ Foxbots ช่วยผลิต iPhone 6!

Home / iPhone / Foxconn ประกาศใช้หุ่นยนต์ Foxbots ช่วยผลิต iPhone 6!

จากบทสัมภาษณ์ในการประชุมที่ผ่านมา CEO ของ Foxconn บริษัทสำคัญที่เป็นผู้ผลิตสินค้าของ Apple มาอย่างยาวนาน ชื่อนาย Terry Gou กล่าวในที่ประชุมว่า เร็วๆ นี้บริษัทจะเริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต ซึ่งหุ่นนี้จะมีชื่อว่า Foxbots โดยบอกอีกว่าระบบนี้ จะถูกใช้ผลิตสินค้าให้กับ Apple เป็นเจ้าแรก ซึ่งอาจจะเป็น iPhone 6 ที่ใกล้เปิดตัวเร็วๆ นี้

iphone-6-concept-render-640x353

หุ่นยนต์ Foxbots นี้จะสามารถใช้ผลิต iPhone เฉลี่ยได้ 30,000 เครื่องต่อตัว โดยแต่ละตัวจะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 20,000 – 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอนนี้ Foxbots กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

เป้าหมายการผลิตหุ่นยนต์ Foxbots ขึ้นมานี้ ก็เพื่อการลดต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการใช้มนุษย์นั่นเอง รวมไปถึงทาง Foxconn เชื่อว่าการใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดความผิดพลาดในการผลิตได้่

ต้องมาดูกันครับว่า iPhone 6 ที่ผลิตโดยหุ่นยนต์ Foxbots นี้จะดีกว่าใช้คนผลิตหรือไม่

foxconn_workers_2

source: macrumors