iPhone iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max กล้องหลัง มือถือ สมาร์ทโฟน ไอโฟน

แซวหนักมาก!! กล้องหลัง iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max

Home / iPhone / แซวหนักมาก!! กล้องหลัง iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max

หลังจากที่เปิดตัวไปกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่าย Apple อย่าง iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Max ที่มาพร้อมกับกล้องหลัง 3 ตัว ที่เรียกเสียงฮือฮาจากสาวกได้เป็นอย่างดี ล่าสุด iPhone โดนแซวหนักมากบน Twitter เรื่องกล้องหลังของ iPhone 11 และ iPhone 11 Por Max

จากที่เราได้เห็นกล้องหลัง 3 ตัว ที่อยู่ด้านหลัง iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ว่ามีความคล้ายกับเตาแก๊ส, ลูกโบว์ลิ่ง, ปีกาจู, กะลามะพร้าว และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงชาไข่มุก

https://twitter.com/BrahmaandKiMaa/status/1171454969980932098?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1171454969980932098&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blognone.com%2Fnode%2F111835
https://twitter.com/aishapatel16/status/1171493361577906177?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1171493361577906177&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lcdtvthailand.com%2Fnews%2F8127%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25A7-iPhone-11%2C-11-Pro%2C-11-Pro-Max-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5.html
https://twitter.com/thrlikhnn/status/1171540358574071815?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1171540358574071815&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blognone.com%2Fnode%2F111835
https://twitter.com/ShaamGarg/status/1171486945614032897?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1171486945614032897&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.playinone.com%2Fsiranatnay%2Fiphone-11-pro-viral%2F