Samsung Galaxy Note 7R (เครื่อง Refurbished) วางขายในจีนแล้ว ราคา 18,000 บาท

Home / Android / Samsung Galaxy Note 7R (เครื่อง Refurbished) วางขายในจีนแล้ว ราคา 18,000 บาท

Samsung Galaxy Note 7 เครื่อง Refurbished หรือ Galaxy Note 7R ได้เริ่มวางจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของประเทศจีนแล้ว สำหรับราคานั้นอยู่ที่ 3,599 – 3,999 หยวน หรือประมาณ 18,000 – 20,000 บาท ซึ่งถูกลงจาก Galaxy Note 7 รุ่นดั้งงเดิม ประมาณ 2,000 หยวน หรือ 290 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,000 บาท)

มีรายงานว่า Galaxy Note 7R จะมีด้วยกัน 2 รุ่นคือ รุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาด 3,200 mAh โดยเล็งไปที่ตลาดในยุโรป, สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก และรุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาด 3,500 mAh (เท่ากับ Galaxy Note 7) ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ได้รับการโมดิฟายและมีจำนวนเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้น

มีรายงานว่า Samsung Galaxy Note 8 จะเปิดตัวภายในงาน IFA ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในเดือนกันยายน 2017 นี้

ข้อมูลอ้างอิง  gsmarena