Galaxy S8 samsung Samsung Galaxy S8 ซัมซุง มือถือ สมาร์ทโฟน

ย้ายค่าย Samsung Galaxy S8 จะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุ่น

Home / Android / ย้ายค่าย Samsung Galaxy S8 จะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุ่น

ปัญหาแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 7 ถือว่าสร้างบทเรียนสำคัญให้กับ Samsung เป็นอย่างมาก จนมีรายงานว่า Samsung เตรียมเปลี่ยนผู้ผลิตแบตเตอรี่จาก Samsung SDI และ ATI เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่นแทน

รายงานจากเว็บไซต์วัญชาติเกาหลี Han Kyang เผยว่า Samsung เลือกที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเดิมคือ Samsung SDI และ ATI เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะเป็นทางเดียวและทางที่ดีที่สุดที่จะเรียกความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานกลับมา

Han Kyang รายงานว่า Murata Manufacturing Company อาจเป็นบริษัทที่จะได้เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้ Galaxy S8 โดยบริษัทดังกล่าวได้ซื้อกิจการส่วนผลิตแบตเตอรี่มาจาก Sony แล้วเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม Samsung ยังไม่ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่มา cnet