line

LINE MAN จับมือ TK park เปิดให้คืนหนังสือผ่าน LINE MAN ได้แล้ววันนี้

Home / Mobile & Tablet / LINE MAN จับมือ TK park เปิดให้คืนหนังสือผ่าน LINE MAN ได้แล้ววันนี้

LINE MAN บริการผู้ช่วยในชีวิตประจำวันคนไทย ภายใต้แนวธุรกิจ O2O (ออนไลน์สู่ออฟไลน์)ประกาศความร่วมมือกับ TK park อุทยานการเรียนรู้ใจกลางกรุงเทพฯ ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

โดยเปิดให้สมาชิกอุทยานการเรียนรู้ TK park สามารถคืนหนังสือได้ง่ายๆ ผ่านบริการแมสเซ็นเจอร์และบริการส่งพัสดุใน LINE MAN ได้แล้ววันนี้

LINE MAN บริการผู้ช่วยในชีวิตประจำวันคนไทย ขยายขอบเขตการเป็นผู้ช่วยในด้านขนส่ง โลจิสติกส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นผู้ช่วยในการคืนหนังสือให้กับ อุทยานการเรียนรู้ TK park แหล่งเรียนรู้ชั้นนำของเมืองไทย ที่สร้างสรรค์ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตใจกลางเมือง ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยสมาชิก TK park ทุกคนสามารถเรียกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์หรือบริการส่งพัสดุใน LINE MAN เพื่อส่งคืนหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์และบริการส่งพัสดุของ LINE MAN ในการคืนหนังสือไปยัง TK park ได้ตามต้องการ โดยบริการแมสเซ็นเจอร์จะสามารถส่งคืนหนังสือไปยัง TK park ได้ภายในวันเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการคืนหนังสือเร่งด่วน

โดยสามารถเรียก LINE MAN เข้ารับหนังสือจากผู้ใช้ได้ภายในช่วงเวลาทำการของ TK park ในขณะที่บริการส่งพัสดุผ่าน LINE MAN จะสามารถส่งคืนหนังสือไปยัง TK park ได้ภายในวันถัดไป โดยสามารถเรียก LINE MAN เข้ารับหนังสือจากผู้ใช้ได้ในช่วงเวลา10.00 น. – 22.00 น.ของทุกวันจันทร์-เสาร์