samsung Samsung Pay Visa ซัมซุงเพย์

VISA กล่าว ซัมซุงเพย์นำความปลอดภัยมาสู่การชำระเงินในชีวิตประจำวัน

Home / Mobile & Tablet / VISA กล่าว ซัมซุงเพย์นำความปลอดภัยมาสู่การชำระเงินในชีวิตประจำวัน

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของนวัตกรรมด้านการชำระเงิน เช่น ซัมซุงเพย์ นั้นคือการทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยตัวบุคคลหรือผ่านช่องทางออนไลน์ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาของวีซ่าเมื่อเร็วๆ นี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าคนไทยส่วนมาก (82 เปอร์เซ็นต์) เชื่อว่าความปลอดภัยมีความสำคัญมากกว่าความสะดวกสบายเมื่อต้องใช้บริการการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบไร้สัมผัส

เทคโนโลยีอย่าง Tokenization โดยเฉพาะบริการอย่าง Visa Token Service (VTS) ที่มาพร้อมซัมซุงเพย์นั้น มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบไร้สัมผัสที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น VTS ถูกออกแบมาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ถือบัตรในระหว่างการทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอล โดยแปลงข้อมูลด้วยรหัส ‘โทเค็น’ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ

เราเชื่อมั่นว่าซัมซุงเพย์จะขับเคลื่อนการใช้ระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัสได้เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยนำความสะดวกสบายและความปลอดภัยมาสู่การชำระเงินในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น