ยอดใช้ Internet ในปีนี้มีผู้ใช้ทั่วโลกเกิน 2 พันล้านคน

Home / Mobile & Tablet / ยอดใช้ Internet ในปีนี้มีผู้ใช้ทั่วโลกเกิน 2 พันล้านคน

ตามที่ International Telecommunications Union (ITU), รายงานว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิน 2 พันล้านคนทั่วโลก นั่นหมายความว่า หนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดของโลก (โดยปัจจุบันประมาณกันอยู่ที่ประมาณ 6.9 พันล้านคน) จำนวนผู้ใช้นี้เติบโตขึ้นเป็นสองเท่าจากห้าปีที่แล้ว และผู้ใช้ตามองค์กรจะใช้อินเตอร์เน็ตเกิน 226 ล้านคน (เฉพาะปี 2010)

อัตราการเติบโตที่ดีมากขนาดนี้ทำให้ ITU เชื่อว่า มีโอกาสถึง 50% ที่คนทุกคนบนโลกนี้จะได้ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต ใน 5 ปีข้างหน้า ในตอนนี้สิ้นปี 2010 จะมีประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ตถึง 71% โดยที่เอเชียและแปซิฟิกจะมีผู้ใช้อยู่ที่ 21.9%

ที่มา:  beta.i3.in.th

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/140456