ไอซีทีกำชับทีโอทีประมูลโครงข่าย 3G โปร่งใส

Home / Mobile & Tablet / ไอซีทีกำชับทีโอทีประมูลโครงข่าย 3G โปร่งใส
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี มูลค่า 19,980 ล้านบาท ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มนักการ เมืองและกลุ่มทุนบางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำชับไปยังทีโอที ให้ดำเนินการโครงการอย่างตรงไปตรงมา และระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริต
เบื้องต้นได้กำหนดไว้ 3 แนวทาง เพื่อสกัดการหาผลประโยชน์จากโครงการและให้เกิดการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ 1.การเปิดให้ต่างชาติที่ไม่ได้ตั้งสำนักงานในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการได้ โดยร่วมทุนกับบริษัทคนไทย 2. ต่างชาติและเอกชนที่ต้องการเข้าร่วมประมูล จะต้องหาแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศมาให้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ 3. กำหนดให้ทีโอทีจะต้องเปิดให้บริการ 3 จี ในส่วนของโครงการดังกล่าวในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือภายในเดือนเมษายน 2554
นายจุติ กล่าวต่อว่า สำหรับการซื้อกิจการของฮัทช์นั้น ได้สั่งการให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปทบทวนราคาใหม่ให้ราคาถูกลงและคุ้มค่าต่อการลงทุนของ กสท จากราคาเดิมที่เคยกำหนดไว้ 7,500 ล้านบาท โดยให้นำประเด็นเหล่านี้ ไปประกอบการพิจารณา คือ ราคาเสาและอุปกรณ์ หรือเศษเหล็กมีราคาเท่าใด เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ ลูกค้าฮัทช์ ที่มีอยู่จริง และประโยชน์ที่คุ้มค่าจากการซื้อกิจการฮัทช์ทั้งหมด
ทั้งนี้ได้กำหนดให้ กสท ไปเจรจาการซื้อขายฮัทช์ให้ยุติภายใน 1 เดือนนับจากนี้ แล้วนำมารายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีรับทราบ เพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี มูลค่า 19,980 ล้านบาท ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มนักการ เมืองและกลุ่มทุนบางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำชับไปยังทีโอที ให้ดำเนินการโครงการอย่างตรงไปตรงมา และระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริต

เบื้องต้นได้กำหนดไว้ 3 แนวทาง เพื่อสกัดการหาผลประโยชน์จากโครงการและให้เกิดการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ 1.การเปิดให้ต่างชาติที่ไม่ได้ตั้งสำนักงานในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการได้ โดยร่วมทุนกับบริษัทคนไทย 2. ต่างชาติและเอกชนที่ต้องการเข้าร่วมประมูล จะต้องหาแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศมาให้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ 3. กำหนดให้ทีโอทีจะต้องเปิดให้บริการ 3 จี ในส่วนของโครงการดังกล่าวในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือภายในเดือนเมษายน 2554

นายจุติ กล่าวต่อว่า สำหรับการซื้อกิจการของฮัทช์นั้น ได้สั่งการให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปทบทวนราคาใหม่ให้ราคาถูกลงและคุ้มค่าต่อการลงทุนของ กสท จากราคาเดิมที่เคยกำหนดไว้ 7,500 ล้านบาท โดยให้นำประเด็นเหล่านี้ ไปประกอบการพิจารณา คือ ราคาเสาและอุปกรณ์ หรือเศษเหล็กมีราคาเท่าใด เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ ลูกค้าฮัทช์ ที่มีอยู่จริง และประโยชน์ที่คุ้มค่าจากการซื้อกิจการฮัทช์ทั้งหมด

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ กสท ไปเจรจาการซื้อขายฮัทช์ให้ยุติภายใน 1 เดือนนับจากนี้ แล้วนำมารายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีรับทราบ เพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มา:  www.bangkokbiznews.com

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/133680