เปิดผลวิจัยวัยรุ่นไทยกวาดแชมป์ใช้มือถือสูงสุดในเอเชีย 56%ฟังเพลง 51%ค้นข้อมูล 49%เล่นเกม

Home / Mobile & Tablet / เปิดผลวิจัยวัยรุ่นไทยกวาดแชมป์ใช้มือถือสูงสุดในเอเชีย 56%ฟังเพลง 51%ค้นข้อมูล 49%เล่นเกม

เปิดผลวิจัย ชี้วัยรุ่นไทยมีมือถือ-ใช้มือถืออันดับหนึ่งของเอเชีย ทั้งทำสถิติพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่ง แถมวัยรุ่นไทยมีเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์อันดับหนึ่ง สถิติการมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของเด็กไทยยังสูงที่สุดในเอเชียอีกด้วย ร้อยละ 23 ของวัยรุ่นไทยบอกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมือถือ
นางสาวรัตตยา กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ซินโนเวต ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจการวิจัยพฤติกรรมการใช้มือถือของวัยรุ่นเอเชียอายุตั้งแต่ 8-24 ปี โดยใช้การสัมภาษณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 8-14 ปี และสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 12,302 คน ใน 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา โดยในไทยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 919 คนนั้น พบว่าวัยรุ่นไทยมีมือถือใช้สูงสุดในเอเชีย ถึงร้อยละ 72 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียที่มีมือถือร้อยละ 64 และเด็กอายุ 8-14 ปี สูงถึงร้อยละ 30 ก็มีมือถือใช้ได้แล้ว
นอกจากผลสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่าวัยรุ่นไทยไม่ห่างจากมือถือวิถีชีวิตตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก จนติดอันดับ 1 ของการพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง 7 นาทีต่อวัน ตามด้วยวัยรุ่นฮ่องกงใช้เวลา 57 นาที ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 49 นาที พฤติกรรมการใช้เพื่อติดต่อกับครอบครัวพ่อแม่ถึงร้อยละ 70 ตามด้วยการติดต่อกับเพื่อน แสดงให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่วัยรุ่นไทยให้ความสำคัญมากสุด
นางสาวรัตตยากล่าวว่า นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าวัยรุ่นไทยยังเป็นผู้ใช้บริการต่างๆ บนมือถือสูงที่สุดในเอเชีย โดยใช้มือถือส่วนใหญ่เพื่อความบันเทิง ร้อยละ 67 ใช้เพื่อการฟังเพลง สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 51 ตามด้วยใช้มือถือถ่ายรูปร้อยละ 65 สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ร้อยละ 47 และร้อยละ 32 ใช้มือถือในการบันทึกวิดีโอ สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 21 ในภูมิภาค
นางสาวรัตตยากล่าวว่า ร้อยละ 23 ของวัยรุ่นไทยได้แสดงความเห็นว่าไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมือถือ และร้อยละ 26 ก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากโทรทัศน์ และร้อยละ 27 ของวัยรุ่นไทยต้องการได้รับหรือการตอบรับการโฆษณาผ่านมือถือเพื่อที่จะได้ของสมนาคุณ ยังพบว่าเด็กไทยมีเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไฮไฟว์ อันดับหนึ่งของเอเชีย ด้วยจำนวนค่าเฉลี่ยเพื่อนอยู่ที่ 211 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยวัยรุ่นเอเชียที่มีเพื่อน 140 คน ส่วนกิจกรรมหลักในโลกออนไลน์ของเด็กไทยร้อยละ 56 คือ การฟังเพลง ค้นหาข้อมูลร้อยละ 51 และเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 49 นอกจากนี้วัยรุ่นไทยยังติดอันดับครอบครองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสูงสุดในเอเชีย ในอัตราร้อยละ 42 สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่อยู่ที่ร้อยละ 32

เปิดผลวิจัย ชี้วัยรุ่นไทยมีมือถือ-ใช้มือถืออันดับหนึ่งของเอเชีย ทั้งทำสถิติพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่ง แถมวัยรุ่นไทยมีเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์อันดับหนึ่ง สถิติการมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของเด็กไทยยังสูงที่สุดในเอเชียอีกด้วย ร้อยละ 23 ของวัยรุ่นไทยบอกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมือถือ

นางสาวรัตตยา กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ซินโนเวต ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจการวิจัยพฤติกรรมการใช้มือถือของวัยรุ่นเอเชียอายุตั้งแต่ 8-24 ปี โดยใช้การสัมภาษณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 8-14 ปี และสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 12,302 คน ใน 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา โดยในไทยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 919 คนนั้น พบว่าวัยรุ่นไทยมีมือถือใช้สูงสุดในเอเชีย ถึงร้อยละ 72 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียที่มีมือถือร้อยละ 64 และเด็กอายุ 8-14 ปี สูงถึงร้อยละ 30 ก็มีมือถือใช้ได้แล้ว

นอกจากผลสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่าวัยรุ่นไทยไม่ห่างจากมือถือวิถีชีวิตตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก จนติดอันดับ 1 ของการพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง 7 นาทีต่อวัน ตามด้วยวัยรุ่นฮ่องกงใช้เวลา 57 นาที ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 49 นาที พฤติกรรมการใช้เพื่อติดต่อกับครอบครัวพ่อแม่ถึงร้อยละ 70 ตามด้วยการติดต่อกับเพื่อน แสดงให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่วัยรุ่นไทยให้ความสำคัญมากสุด

นางสาวรัตตยากล่าวว่า นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าวัยรุ่นไทยยังเป็นผู้ใช้บริการต่างๆ บนมือถือสูงที่สุดในเอเชีย โดยใช้มือถือส่วนใหญ่เพื่อความบันเทิง ร้อยละ 67 ใช้เพื่อการฟังเพลง สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 51 ตามด้วยใช้มือถือถ่ายรูปร้อยละ 65 สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ร้อยละ 47 และร้อยละ 32 ใช้มือถือในการบันทึกวิดีโอ สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 21 ในภูมิภาค

นางสาวรัตตยากล่าวว่า ร้อยละ 23 ของวัยรุ่นไทยได้แสดงความเห็นว่าไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมือถือ และร้อยละ 26 ก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากโทรทัศน์ และร้อยละ 27 ของวัยรุ่นไทยต้องการได้รับหรือการตอบรับการโฆษณาผ่านมือถือเพื่อที่จะได้ของสมนาคุณ ยังพบว่าเด็กไทยมีเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไฮไฟว์ อันดับหนึ่งของเอเชีย ด้วยจำนวนค่าเฉลี่ยเพื่อนอยู่ที่ 211 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยวัยรุ่นเอเชียที่มีเพื่อน 140 คน ส่วนกิจกรรมหลักในโลกออนไลน์ของเด็กไทยร้อยละ 56 คือ การฟังเพลง ค้นหาข้อมูลร้อยละ 51 และเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 49 นอกจากนี้วัยรุ่นไทยยังติดอันดับครอบครองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสูงสุดในเอเชีย ในอัตราร้อยละ 42 สูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่อยู่ที่ร้อยละ 32

ที่มา: www.wiseknow.com

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/126157