Samsung Proxima ดีไซน์ล้ำของนาฬิกามือถือ

Home / Mobile & Tablet / Samsung Proxima ดีไซน์ล้ำของนาฬิกามือถือ

ฮัลโหล ๆ โทรศัพท์มือถือที่เห็นสุดล้ำนี้ เป็นผลงานการออกแบบของนักออกแบบชื่อ Johan Loekito ออกแบบเป็นมือถือบนนาฬิกาข้อมือ ของซัมซุง ใช้ชื่อรุ่น พร็อกซิมา (Samsung Proxima) ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง จอ AMOLED เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย โดยเป็นการออกแบบภายใต้แนวคิด ไม่ต้องกลัวเรื่องโทรศัพท์หายหรือลืมอีกต่อไป

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/112426