Symbian^4 มาโชว์ตัวให้เห็นแล้ว

Home / Mobile & Tablet / Symbian^4 มาโชว์ตัวให้เห็นแล้ว

วันนี้มีภาพ Symbian^4 UI ในส่วนของ home screen มาให้ดู ถามสั้นๆว่า คุณเห็นแล้วรู้สึกยังไง ถ้าถามผมคงจะตอบว่าไม่สวย เพราะดูยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าอยากใช้งานเลย (ไม่ได้มีอัคตินะ) ซึ่งคาดว่าเราจะได้เห็นโทรศัพท์โนเกียรุ่นแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian^4 ในต้นปี 2011 ซึ่งก็มีหลายๆ คนบอก่าถ้า Symbian^4 ยังไม่สามารถกู้หน้าให้โนเกียและ Symbian ได้อาจจะต้องถึงจุดจบของ Symbian ก็เป็นได้ และจากภาพ UI ของ Symbian^4 ที่เราได้เห็นข้างต้นผมว่าคงยากแน่นอนที่จะกู้หน้าได้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่า พอออกมาจริงๆ แล้วจะเป็นยังไง

ที่มา KP

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/111115