ไอซีทียึดแนวคลังแปรสัญญา

Home / Mobile & Tablet / ไอซีทียึดแนวคลังแปรสัญญา

ไอซีทียึดแนวทางแปรสัญญาสัมปทานมือถือตามกระทรวงการคลัง ส่วนปัญหาสัญญาดาวเทียมไทยคม และสัญญาโทรศัพท์มือถือ หลังรายงานนายกฯแล้วจะแถลงวันจันทร์ 19 ก.ค.นี้ พร้อมโชว์ผลงาน 30 วันทำได้จริง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ค.จะมีการประชุมสรุปเรื่องสัญญาดาวเทียมไทยคม และสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือตามการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรา 22 ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535 และคณะทำงานคู่ขนานที่ตั้งขึ้น ก่อนจะแถลงข้อสรุปผลการตรวจสอบ ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาสัญญาสัมปทานให้ครบถ้วนทุกประเด็น ตามกรอบคำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของสัญญาแต่ละฉบับและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดียึดทรัพย์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.นี้

สาเหตุที่สรุปผลล่าช้าจากกำหนดเดิม 14 ก.ค. เป็นเพราะคณะกรรมการมาตรา 22 และคณะทำงานคู่ขนานมีความเห็นไม่ตรงกันบางประเด็นส่งผลให้ต้องใช้เวลาพิจารณาหาข้อสุรปที่ดีที่สุดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับต้องรายงานผลดังกล่าวต่อนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีก่อนตามมารยาทก่อนการแถลงข้อสรุปต่อสาธารณะได้

‘เรื่องนี้จะยังไม่จบในสมัยผมเพราะหากเอกชนไม่เห็นด้วย คงจะต้องดำเนินการฟ้องร้องอย่างแน่นอน แต่อย่างน้อยจะเห็นทิศทางว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร’

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน (16ก.ค.) ไอซีทียังเข้าหารือเรื่องการแปรสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือกับกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นคลังมีแนวคิดขยายอายุสัมปทานออกไปให้เหลือ 15 ปีเท่ากัน (จากเดิมที่สัญญาเหลือ 3-8 ปี) พร้อมทั้งปรับลดส่วนแบ่งรายได้เหลือ 12.5% (จากอัตราก้าวหน้า 25-30%) ซึ่งไอซีทีก็ไม่ขัดข้องที่จะต้องดำเนินการตามนโยบาย

‘แนวทางการแปรสัญญาสัมปทานหากคลังต้องการดำเนินการตามแนวทางใดไอซีทีก็พร้อมดำเนินการตาม’

นอกจากนี้ รมว.ไอซีทียังได้แถลงผลงาน 30 วันหลังเข้ารับตำแหน่ง เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2553 ด้วยว่าคณะกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ จะสามารถสรุปร่างแนวทางนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติได้ในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่า จะสามารถนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลต่อไปดังนั้น โครงการถนนไร้สายจะสามารถเริ่มเดินหน้าได้ในเดือนส.ค.โดยบริษัท ทีโอที
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี จากเดิมที่ทั้งสองหน่วยงานเสนอมา 5 ปี เบื้องต้นประมาณการอัตราค่าบริการไว้ที่ 150 บาทต่อเดือนด้วยความเร็วประมาณ 2 เมกะบิตซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทีโอทีได้ของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากรัฐบาลประมาณ 14,000 ล้านบาท ขณะที่กสทจะใช้โครงข่ายระบบซีดีเอ็มเอที่มีอยู่ โดยเป็นงบขยายโครงข่ายในปีนี้ประมาณ 3,800 ล้านบาท ซึ่งหากสำเร็จจะถือเป็นการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ในด้านการปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่ผ่านมาสามารถปิดกั้นหรือบล็อกเว็บไซต์พนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ 1,308 URLส่วนเว็บไซต์ลามกอนาจารสามารถปิดกั้นได้ 977 URLเว็บไซต์ยาเสพติด 392 URLซึ่งการปิดกั้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการสนธิกำลังกันระหว่างกระทรวงไอซีที กระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับโครงการไซเบอร์ สเกาท์นั้น ได้เริ่มนำร่องจัดอบรมไซเบอร์ สเกาท์รุ่นแรกไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการลดช่องว่างดิจิตอลในประเทศในการเข้าถึงไอซีทีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพื่อยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มดัชนีชี้วัดของประเทศ อย่างประเทศเวียดนามที่นำอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระดับโรงเรียน ทำให้ดัชนีชี้วัดประเทศอยู่เหนือกว่าไทย

นอกจากนี้ไอซีทียังมีแผนพัฒนาคู่มือไซเบอร์สเกาท์ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอซีทีของเยาวชนอย่างน้อยก็ให้สามารถสอบใบรับรองการผ่านมาตรฐานการใช้งานไมโครซอฟท์เบื้องต้น และจะเริ่มขยายไอซีทีชุมชน 1,000 แห่งในเดือนต.ค.นี้ รวมทั้งยังมีแผนทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรด้านไอซีทีของประเทศและยังมีแผนทำความร่วมมือทำนองเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ เพื่อพัฒนาครูให้มีความชำนาญด้านไอซีที และยังจะร่วมมือกับกรมอาชีวะและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา Manager

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/110692