Apple แจงปัญหา iPhone 4 คาดออกอัปเดตเร็วๆนี้

Home / Mobile & Tablet / Apple แจงปัญหา iPhone 4 คาดออกอัปเดตเร็วๆนี้

และแล้ว Apple ก็ได้เขียนจดหมายแจงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iPhone 4 ที่มีผู้ใช้หลายคนบ่นว่าเกิดปัญหาสัญญาณแกว่ง สัญญาณขาดหายไม่คงที่อะไรประมาณนั้น ครั้งนี่ Apple ออกมายอมรับว่าสาเหตุที่เกิกขึ้นนั้นเกิดมาจากปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ ตรงจุดที่เกี่ยวกับการคำนวณจำนวนแถบแสดงความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ที่คาด เคลื่อนกับความเป็นจริงที่มี

คาดการณ์ว่า Apple จะออกซอฟต์แวร์อัปเดตเร็วๆน่า ซึ่งคาดว่าจะเป็น iOS 4.0.1  หรือ iOS 4.1 ที่คงจะออกมาเร็ววันนี้

ขอบคุณ iphonemod

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/106499