จะรู้ได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่เริ่มเสือมสภาพแล้ว? รู้ไว้ก่อน แบตบึ้ม!

Home / Mobile & Tablet, Tips & Technic / จะรู้ได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่เริ่มเสือมสภาพแล้ว? รู้ไว้ก่อน แบตบึ้ม!

ทรูมูฟ เอช แนะนำวิธีการดูแลรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่และชาร์ทแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี

image001

เราสามารถดูได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่เริ่มเสือมสภาพ ?

• ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง สังเกตว่ามีลักษณะบวมหรือมีของเหลวออกมาหรือไม่
• สังเกตการใช้งานว่า ระดับของแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งที่พึ่งทำการชาร์จมาหรือไม่
• ทดสอบโดยนำแบตเตอรี่มาหมุนกับพื้น สังเกตว่าหมุนได้หรือไม่ เพราะแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพจะไม่สามารถหมุนได้

 

ข้อควรระวังเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่

• ไม่ควรนำแบตเตอรี่เข้าใกล้ความร้อน หรือไฟ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บที่ได้รับแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิที่สูงสุดไม่ควรเกิน 60 ํC (140 ํF)
• แบตเตอรี่จะให้สมรรถนะสูงสุดเมื่อทำงานที่อุณหภูมิห้อง (20-25 ํC)
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะไม่มีแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
• ควรชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี
• เพื่อป้องกันแถบแม่เหล็กเสื่อมสภาพ กรุณาจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์ เครดิตการ์ด ฯลฯ

Review-Huawei-G620S-body-018

วิธีการใช้งานที่จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

• ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
• ไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่หมด (แบตเตอรี่เหลือ 0%) โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วขึ้น
• เวลาชาร์จแบตเตอรี่ ควรเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อน แล้วจึงนำหัวชาร์จมาเสียบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันปัญหาไฟกระชาก
• ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรืออุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้น
• ควรใช้ปลั๊กสามตาแบบสายยาวต่อเป็นเต้าเสียบให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีความปลอดภัยสูงกว่าการเสียบ โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าเต้าเสียบโดยตรง และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
• หลีกเลี่ยงการทำแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เคลี่อนที่ตกกระแทก เพราะอาจทำให้สารเคมีในแบตเตอรี่รั่วไหลหรือขั้วแบตเตอรี่อาจจะหลุดออกจากกันได้
• ถ้าหากไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน และแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาได้ ควรถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ในขณะที่มีประจุประมาณ 40% และควรเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น

 

รู้หรือไม่?
TrueMove H ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพื่อลูกค้าทรูมูฟเอช

สำหรับ True SMART 4.0″ และ TRUE SMART 5” Slim จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะ แบตเตอรี่* ให้ใหม่ และในส่วนของ TRUE SMART TAB 7” Quad core จะเป็นการเปลี่ยน เครื่อง* ให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1. ทำการ Backup ข้อมูลของเครื่อง ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
***คำเตือน: สำรองข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนนำเครื่องไปรับบริการ หรือเคลมกับศูนย์บริการ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
2. ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการส่งตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบออก เช่น นำ SIM Card, หน่วยความจำ, อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
3. ปลดล็อครหัสของตัวเครื่องก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
4. กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ
5. กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตัวเอง ให้นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง และใบมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องมาด้วย
* เนื่องจาก True SMART Tab 7″ Quadcore ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ จึงต้องทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ทั้งเครื่อง

ที่มา http://www3.truecorp.co.th/truesmartbattery
http://www.facebook.com/truemoveH

image002