ชุดสายพ่วง หรือปลั๊กพ่วง ใช้ยังไงให้ปลอดภัย เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม

Home / Mobile & Tablet / ชุดสายพ่วง หรือปลั๊กพ่วง ใช้ยังไงให้ปลอดภัย เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม

แม้จะไม่ใช่อุปกรณ์ Gadget สุดหรู หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมาทำรีวิวกันก่อนเลือกซื้อก็ตาม (หรือแม้ถ้าทำรีวิวจริง ก็คงไม่มีคนอ่านมากเท่าที่ควร) แต่ “ชุดสายพ่วง” หรือเรียกง่ายๆ ตามภาษาชาวบ้านว่า “ปลั๊กพ่วง” (ภาษาอังกฤษเรียกว่า Extension Cord Sets) หรือบางท่านอาจจะเรียกติดปากกันว่า “ปลั๊กสามตา” (ทั้งๆ ที่บางทีมากันทีเป็น 10 ตาเลย แต่ก็ไม่เรียกปลั๊กสิบตากัน) นั้น ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันเป็นปกติกันจนเคยชินแล้ว และมั่นใจได้เลยว่าทุกบ้านจะต้องมี ชุดสายพ่วง นี้ อย่างน้อยบ้านละมากกว่า 1 ชิ้นอย่างแน่นอน

 

ชุดสายพ่วง หรือปลั๊กพ่วง ใช้ยังไงให้ปลอดภัย เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม

และด้วยความที่ ชุดสายพ่วง เป็นอุปกรณ์ที่มีใช้กันอยู่ทุกบ้านแล้ว จึงทำให้บางท่านอาจเข้าใจว่าวิธีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้ว จนทำให้เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่เจ้าเรื่องเล็กนี้เอง อาจเป็นสาเหตุของภัยที่ใหญ่ได้ อย่างเช่น ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟช็อต ไฟดูดกับคนที่คุณรักในที่พักอาศัยได้

ดังนั้นวันนี้ MThai Technology จึงมีบทความดีๆ จาก การไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับการใช้ชุดสายพ่วง หรือปลั๊กพ่วงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยกันครับ โดยสามารถติดตามได้ตามด้านล่างนี้เลย

ข้อแนะนำในการใช้ชุดสายพ่วงอย่างถูกวิธี

– เต้าเสียบและเต้ารับที่ใช้กับชุดสายพ่วงจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.166-2549 (หรือฉบับแก้ไขปีล่าสุด)

– เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกใช้เต้ารับชนิดที่มี ตัวปิดช่อง (shutter) ป้องกันวัสดุอื่นแหย่เข้าไปในรูของเต้ารับด้วย หากไม่มีก็ควรหาซื้อหมุดพลาสติกมาอุดช่องเต้ารับที่ไม่ได้มีการใช้งานด้วย จุดนี้สำคัญมากครับ สำหรับบ้านที่มีเด็กๆ ตัวเล็กๆ ที่อาจเล่นซน เอานิ้วไปแหย่ปลั๊กได้

สายไฟสำหรับชุดสายพ่วง ต้องเป็นชนิด 3 สาย เพื่อให้สอดคล้องกับเต้ารับชนิด 3 รู ที่มีสายดินและ เต้าเสียบที่ใช้ก็ต้องมีขั้วสายดินชนิดขา 3 ขาด้วย (ห้ามหักขั้วสายดินทิ้งเด็ดขาด) ดังนั้นหากมีเพียง 2 สายหรือใช้เต้าเสียบไม่มีสายดิน นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ด้านความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการต่อลงดินแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดจากการเข้าใจผิด เมื่อมีการตัดสวิตช์ผิดขั้ว (ไฟสวิตช์ดับแต่มีไฟมา) เนื่องจากเต้าเสียบมีเพียง 2 ขา จึงสามารถเสียบสลับขั้วได้

ขั้วของเต้าเสียบ และเต้ารับ ต้องต่ออย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายได้ ให้ตรวจสอบการต่อขั้วที่ถูกต้อง ได้ตามวิธีการตรวจสอบการต่อขั้วของเต้ารับข้างต้น

– ขั้นตอนการใช้ชุดสายพ่วงที่ถูกต้อง คือ เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับชุดสายพ่วงก่อน โดยที่ต้องดูให้แน่ว่าไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอยู่ แล้วจึงเสียบจ่ายไฟเข้ากับชุดสายพ่วง

– ชุดสายพ่วงที่มีเต้ารับหลายตัวนั้น จะต้องระวังมิให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้งานรวมกันเกินกว่าขนาดพิกัดกระแสของชุดสายพ่วง และไม่เกินขนาดพิกัดกระแสของเต้ารับติดผนังที่นำเต้าเสียบของชุดสายพ่วงนั้นไปเสียบอยู่ด้วย (พิกัดกระแสเต้ารับปกติจะไม่เกิน 16 A หรือคิดเทียบเท่าการใช้ไฟรวมกันประมาณ 2600 W)

ชุดสายพ่วงนั้น ออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร ดังนั้นห้ามนำไปติดตั้งหรือเดินสายพาดไปกับผนังห้อง เพดานใต้พื้น ใต้พรม หรือบริเวณทางเดินเท้า สายไฟจะชำรุด เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามพาดสายไฟผ่านประตู เพดาน หน้าต่าง รูผนัง บานพับประตูของตู้ กล่อง หรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้สายไฟได้รับแรงบีบ แรงกดทับ เช่น การใช้หมุดยิง (staple) หรือตะปู เพราะสายไฟจะชำรุด เกิดไฟรั่วหรือลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย หากมีความจำเป็นจริงๆ ให้ใช้ได้ชั่วคราว แต่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล และต้องเสริมเพื่อป้องกันสายไฟมิให้ชำรุดเสียหายในตำแหน่งของสายที่จะถูกทับ และให้ถอดออกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

สายไฟสำหรับชุดสายพ่วง ควรต้องมีฉนวน 2 ชั้น และห้ามใช้งานทันที หากพบว่าฉนวนเปลือกนอก มีร่องรอยแตกหรือถลอก ไม่ควรใช้สายไฟที่มีการซ่อมหรือพันด้วยเทปเนื่องจากไม่ปลอดภัย

ห้ามใช้ชุดสายพ่วงในสถานที่อันตราย สถานที่ไวไฟ หรือที่ๆ มีฝุ่นผงที่อาจเกิดระเบิดได้

ควรระวังในการใช้งานชุดสายพ่วงในที่ความร้อนสูง และอากาศไม่ถ่ายเท „เนื่องจากขณะใช้งานสายพ่วง จะเกิดความร้อนสะสมในสายไฟ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของชุดสายพ่วง จึงกำหนดตามสภาพการใช้งานที่สายไฟถูกคลี่ออกในแนวตรง และในที่ๆ มีอากาศเปิด ดังนั้นหากมีการใช้งานในขณะที่สายขดเป็นม้วนหรือขมวดเป็นปมหรืออยู่ในที่ๆ ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี จะเป็นการจำกัดหรือลดขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของสายไฟลง ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน สายไฟเสียหายและเกิดไฟไหม้ได้

สรุปหลักการสำคัญ 3 ประการ ในการเลือกซื้อใช้ชุดสายพ่วงให้ถูกกับการใช้งาน มีดังนี้

– ต้องรู้ว่าจะใช้กับงานในร่มหรืองานนอกอาคาร

– ต้องรู้ว่าเครื่องที่จะใช้ไฟนั้น กินไฟเท่าใด

– จุดที่จะใช้ไฟนั้นห่างไกลแค่ไหนจากจุดต่อไฟที่ใกล้ที่สุด

– เต้าเสียบและเต้ารับในชุดสายพ่วงนั้นต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 (หรือฉบับแก้ไขปีล่าสุด)

สรุปนะครับ แม้จะเป็นเพียงปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กสามตาธรรมดาๆ แต่หากเราใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้เกิดอันตรายกับคุณ หรือคนที่คุณรักได้ ดังนั้นเราจึงควรใช้งานชุดสายพ่วงให้ถูกวิธี เท่านี้ ก็จะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณแล้ว