โดน Facebook บังคับใช้ ชื่อจริง ต้องส่งเอกสารอะไรไปยืนยัน?

Home / Mobile & Tablet / โดน Facebook บังคับใช้ ชื่อจริง ต้องส่งเอกสารอะไรไปยืนยัน?

 

Facebook ระยะนี้เริ่มดุ ตามล่าให้ผู้ใช้ทุกคนเปลี่ยนเป็นชื่อจริง คนที่ไม่เปลี่ยนจะทำให้ facebook โดนบล็อค จากต้นสังกัดเองโดยตรง ทีนี้มีหลายคนที่แจ้งว่า ชื่อที่ใช้อยู่เป็นชื่อจริงอยู่แล้วแต่ Facebook ไม่เชื่อ(ซะงั้น) ทำให้ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวไปให้ Facebook และเอกสารที่ Facebook ยอมรับในการใช้ยืนยันตัวตนมีดังต่อไปนี้ครับ

mark zuck

อยากให้ผมเชื่อก็ส่งเอกสารมาสิครับ

โดน Facebook บังคับใช้ ชื่อจริง ต้องส่งเอกสารอะไรไปยืนยัน?

Facebook มีเอกสาร ยืนยันตัวตน ให้เลือก 3 วิธีโดยเวลายื่นเอกสารให้ปิดข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคมออกก่อนด้วย ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งไปจะถูกเข้ารหัสเอาไว้ทำให้ไม่มีใครแอบดูได้นอกจาก Facebook เอง

1. วิธียืนยันตัวตน เฟสบุ๊ค ด้วยเอกสารระบุตัวตนนั้น ต้องออกโดยรัฐบาลและมีข้อมูลชื่อและวันเกิดให้ครบถ้วน
ปกติเพียงส่งบัตรประจำตัวประชาชนไปครั้งเดียวก็เรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร

 • สูติบัตร
 • ใบขับขี่
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • บัตรประกันภัยส่วนบุคคลหรือยานพาหนะ
 • บัตรประจำตัวผู้ไม่ขับขี่ (เช่น บัตรผู้พิการ บัตร SNAP บัตรประจำตัวประชาชน)
 • บัตรสีเขียว ใบขออนุญาตพำนัก หรือเอกสารย้ายถิ่นฐาน
 • บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

2.ใช้ข้อมูลเอกสารระบุตัวตนที่แตกต่างกันสองเอกสาร จากรายชื่อดังต่อไปนี้
(เช่น รายการเดินบัญชีของธนาคารและบัตรห้องสมุด ไม่ใช่รายการเดินบัญชีธนาคารสองชุด ชื่อบนเอกสารระบุตัวตนทั้งสองชุดต้องตรงกัน และเอกสารระบุตัวตนชุดหนึ่งต้องมีรูปภาพหรือวันเกิดที่ตรงกับข้อมูลบนข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย)

 • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
 • บัตรโดยสารรถประจำทาง
 • เช็ค
 • บัตรเครดิต
 • ใบยืนยันการจ้างงาน
 • บัตรห้องสมุด
 • เมล
 • ใบแจ้งการสมัครสมาชิกนิตยสาร
 • บันทึกการรักษาพยาบาล
 • บัตรสมาชิก (เช่น บัตรบำนาญ สมาชิกสหภาพแรงงาน บัตรประจำตัวผู้ประกอบอาชีพ)
 • ตั๋วเช็คเงินค่าจ้าง
 • ใบอนุญาต
 • บัตรนักเรียน
 • สมุดพก
 • บัตรประกันสังคม
 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค
 • รูปภาพหนังสือรุ่น (ภาพสแกนจากภาพจริง หรือรูปถ่ายของหน้าดังกล่าวในหนังสือรุ่น)

3.หากไม่มีเอกสารระบุตัวตนที่แสดงชื่อจริงและรูปภาพหรือวันเกิด ผู้ใช้สามารถส่งเอกสารระบุตัวตนสองเอกสารจากข้อ 2  จากนั้นมอบเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีวันเกิดหรือรูปภาพที่ตรงกับข้อมูลบนข้อมูลส่วนตัวไปด้วย facebook ใช้ชื่อจริง เท่านั้น และ facebook จะไม่เพิ่มชื่อหรือข้อมูลอื่นนอกจากเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาลในบัญชีผู้ใช้ของเรา