AIS Connect Talk เพิ่มความประหยัดให้คุณ โทรUSA, UK, AUS, และประเทศดังๆอีก 6 ประเทศเพียง 1 บาท/นาที ตลอด 24 ชม.

Home / Mobile & Tablet / AIS Connect Talk เพิ่มความประหยัดให้คุณ โทรUSA, UK, AUS, และประเทศดังๆอีก 6 ประเทศเพียง 1 บาท/นาที ตลอด 24 ชม.

AIS Connect Talk เพิ่มความประหยัดให้คุณ โทรUSA, UK, AUS, และประเทศดังๆอีก 6 ประเทศเพียง 1 บาท/นาที ตลอด 24 ชม.

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่าง ฉีกรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบเดิมๆด้วยการให้คุณมีเบอร์ต่างประเทศ ทำให้คนอยู่ไกลโทรกลับไทยในราคา Local ไปแล้ว
บริการ Connect Talk เพิ่มรูปแบบความประหยัดให้คนอยู่เมืองไทย โทรไปต่างประเทศจากคอมพิวเตอร์ในราคาประหยัดสุดๆ1 บาท/นาที ตลอด 24 ชม. ถึง9 ประเทศดัง คือ อเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, เยอร์มัน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และนอกจากนี้ คุณ ยังโทรไปประเทศอื่นๆ ในราคาสุดประหยัดอีกกว่า 200 ประเทศ เพิ่มเติม www.connecttalk.com

วิธีการใช้งาน บริการ Connect Talk
1.    เข้า www.connecttalk.com เพื่อ Register สร้าง User Name และ Password ของตนเอง รอรับรหัสเพื่อ verify ผ่านทาง SMS
2.    Download Softphone Connect Talk และ Install เพื่อใช้งานในการโทรออก หรือ รับสาย
วิธีการเติมเงิน บริการ Connect Talk
1.    Log in โดยใช้ User name และ Password ของคุณ
2.    เลือกเมนู Top Up > ใส่รหัสเติมเงิน ที่ได้จาก บัตรเงินสดเติมเงิน One-2-Call! (หาซื้อได้ที่ ร้าน7-11 ทุกสาขา)