สามารถ ไอ-โมบาย รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2008

Home / Mobile & Tablet / สามารถ ไอ-โมบาย รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2008

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2008 หรือรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2551 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) และ ประเภทสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award 2008 (DEmark) โดยมีบริษัทของคนไทยที่ได้รับรางวัลรวม 31 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 34 รางวัลรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister?s Export Award : PM Award) ถือเป็นรางวัล สูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศได้ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าและบริการของไทย จึงได้กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับรางวัล PM Award ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) ได้สร้างความแกร่งของโทรศัพท์มือถือ แบรนด์ ?i-mobile? ที่ไม่เพียงทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในฐานะ   แบรนด์ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำแบรนด์ ?i-mobile? สู่การเติบโตในระดับภูมิภาค และนานาชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award 2008 (DEmark) โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และบริการส่งออกของไทย  โดยมีการแบ่งรางวัลออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Lifestyle Products, Industrial Products และ Fashion Products โดยโทรศัพท์มือถือ i-mobile 520 ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ในกลุ่ม Industrial Products ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โทรศัพท์มือถือ i-mobile 520 ?เกินคาดกับฟังก์ชั่นหลากหลาย? เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มมัลติมีเดียที่เน้นการใช้งานรูปแบบมัลติมีเดียครบครัน สำหรับผู้รักเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทุกด้านด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ?i-mobile? ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้ส่งเข้าประกวดรางวัล G-mark ในงาน Good Design Expo2008 ซึ่งเป็นรางวัลชั้นนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 5 ตุลาคมนี้