“กสท-TOT” แจกบัตรโทรศัพท์1ล้านใบ

Home / Mobile & Tablet / “กสท-TOT” แจกบัตรโทรศัพท์1ล้านใบ

 กทช. มีมติให้ กสทฯและทีโอทีแจกบัตรโทรศัพท์ให้คนพิการและคนชรา 1 ล้านคน เป็นเวลา 30 เดือน มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท “ทีโอที” รับโควตาแจก PIN phone 700,000 ใบ ส่วน กสทฯแจก CAT Thai Card 300,000 ใบ พร้อมลดต้นทุนขอแจกเป็นแบบเติมเงินแทน

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2551 คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการแจกบัตรโทรศัพท์แก่กลุ่มผู้พิการ คนชรา และผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการ USO (Universal Service Obligation) เพื่อให้บริการโทรคมนาคมที่ทั่วถึง

ทั้งนี้ตามข้อ 2.3 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับ กลุ่มคนพิการ คนชราและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงินจำนวน 100 บาท/ เดือน/คน จำนวนไม่เกิน 1 ล้านคน เป็นระยะเวลา 30 เดือน

โดยปัจจุบันบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการและเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น กสทฯจำนวน 300,000 ใบ และทีโอทีอีก 700,000 ใบ ขณะที่จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการแจกบัตรโทรศัพท์มีกว่า 2,262,557 คน แบ่งเป็นคนพิการ 721,489 คน และคนชรา 1,541,068 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้

สำนักงาน กทช.วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามี 3 แนวทางในการดำเนินการแจกบัตรโทรศัพท์คือ 1.แจกบัตรโทรศัพท์ให้แก่กลุ่มคนพิการทั้งหมดประมาณ 7 แสนคน ส่วนที่เหลือนำไปแจกให้แก่สถานสงเคราะห์ หรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือแก่สังคม 2.จ่ายบัตรให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 15 เดือน ทำให้สามารถแจกบัตรโทรศัพท์ได้ 2 ล้านใบแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ล้านคน

และ 3.แจกบัตรโทรศัพท์ให้แก่คนพิการทั้งหมด 7 แสนราย ส่วนที่เหลือนำไปจ่ายให้แก่กลุ่มคนชราผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่จำนวน 1.5 ล้านคน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดลำดับความสำคัญตามบัญชีรายชื่อ และเทียบเคียงกับวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เลี้ยงชีพ

ส่วนวิธีกระจาย บัตรไปสู่กลุ่มเป้าหมายนั้นมี 3 ทางเลือกเช่นกัน คือ 1.จ่ายตรงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ กสทฯและทีโอทีติดต่อขอรายชื่อและที่อยู่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งบัตรโทรศัพท์ทางไปรษณีย์ 2.จ่ายผ่านหน่วยงานด้านสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย โดยแจกบัตรในลักษณะเดียวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และ 3.แจกผ่านหน่วยงานสำนักงานบริการลูกค้าหรือศูนย์บริการโทรคมนาคมของ กสทฯและทีโอที และให้กลุ่มเป้าหมายติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสาขาโดยตรง

นาย สุรนันท์กล่าวว่า ในเบื้องต้น กทช.มีมติให้ดำเนินการแจกบัตรโทรศัพท์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้พิการ จำนวน 700,000 คน ส่วนจำนวนบัตรที่เหลืออีก 300,000 ใบ จะแจกให้แก่คนชราผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้หารือรายละเอียดในส่วนนี้อีกครั้ง ขณะที่วิธีการกระจายบัตรนั้น กทช.มีมติให้แจกบัตรผ่านสำนักงานสาขาของ กสทฯและทีโอที โดยให้กลุ่มเป้าหมายติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสาขาโดยตรง

แหล่งข่าว จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มูลค่าบัตรที่ กสทฯและทีโอทีต้องจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายนั้นสูงถึง 3,000 ล้านบาท ในส่วนของ กสทฯรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย 300,000 คน คิดเป็นมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่ กสทฯจะใช้ดำเนินการโครงการ USO อยู่แล้ว

ทั้งนี้ กสทฯจะแจกบัตร CAT Thai Card โดยจะต้องผลิตเพิ่มและออกแบบรูปบนบัตรแสดงให้เห็นว่าเป็นบัตรสำหรับการใช้ งานของผู้พิการและคนชราในโครงการ USO โดยเฉพาะ ทั้งนี้ กสทฯจะขอผลิตบัตรเป็นแบบเติมเงินแทน เนื่องจากหากต้องแจกบัตรใหม่ทุกๆ เดือนจะทำให้มีต้นทุนการผลิตบัตรและการขนส่งสูงมาก แต่หากเป็นแบบเติมเงิน กสทฯจะเติมเงินให้กลุ่มเป้าหมาย 3-6 เดือนต่อครั้งแทน

ด้านนายวา สุกรี กล้าไพรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีจะแจกบัตร PIN Phone เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกับ กทช.อีกครั้งว่าจะมีแนวทางการกระจายบัตรอย่างไร

ที่มา – www.matichon.co.th