iPhone ปลดล็อกกว่า หนึ่งล้านเครื่อง !!

Home / Mobile & Tablet / iPhone ปลดล็อกกว่า หนึ่งล้านเครื่อง !!

Toni Sacconaghi นักวิเคราะห์ของ Wall Street Journal ได้ออกมาเปิดเผยว่าจากจำนวนไอโฟนที่ขายไปกว่า 3.75 ล้านเครื่องในปีที่ผ่านมา ได้มีการนำไปลงทะเบียนกับ AT&T เพื่อเปิดใช้งานเพียง 2 ล้านเครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 1.75 ล้านเครื่อง คาดว่าค้างอยู่ในร้านของ AT&T ประมาณ 8 แสนเครื่อง และอีกกว่า 1 ล้านเครื่องที่เหลือคาดว่าถูกนำไปปลดล็อกเพื่อใช้กับผู้ให้บริการรายอื่น


สรุปได้ว่ากว่า 27 % ของเครื่องที่ขายออกไปถูกนำไปปลดล็อก จะเห็นได้ว่าตัวเลขสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า 10 % (ข่าวเดิม) ซึ่งน่าจะเกิดจากความต้องการที่มากขึ้น ในประเทศที่ยังไม่มีการวางขายไอโฟนเป็นทางการอย่างประเทศในแถบเอเชีย


ถ้าสัดส่วนของเครื่องที่นำไปปลดล็อกยังสูงอยู่แบบนี้ แล้วแอปเปิลสามารถขายไอโฟนได้ถึง 10 ล้านเครื่องภายในสิ้นปีนี้ดังที่คาดการไว้ แอปเปิลอาจจะต้องสูญเสียส่วนแบ่งที่ได้จาก AT&T ไปอีกกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (จาก 360 เหรียญสหรัฐต่อเครื่องที่ทำการลงทะเบียน)


ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้มากขนาดนี้ คาดว่าแอปเปิลคงจะรีบดำเนินการทำสัญญากับประเทศต่างๆ


โดยเฉพาะในแถบเอเชีย และลาตินอเมริกาเพื่อทำการวางขายไอโฟนอย่างเป็นทางการ และในอนาคตอาจจะมีการบังคับให้ลงทะเบียนเครื่องก่อนที่จะออกจากร้านเลย และแน่นอน ไอโฟนรุ่นถัดไปต้องถูกล็อกให้แน่นหนากว่าเดิมแน่


ที่มา www.blognone.com