5 คำพยากรณ์โลกเทคโนโลยีอีก 5 ปี ข้างหน้า จาก IBM

Home / Mobile & Tablet / 5 คำพยากรณ์โลกเทคโนโลยีอีก 5 ปี ข้างหน้า จาก IBM

 

เจ้าพ่ออุตสาหกรรมไอทีอย่าง IBM ได้ตีพิมพ์ บทวิเคราะห์ 5 in 5  ซึ่งเป็นการพยากรณ์ โลกเทคโนโลยีในอีก 5 ปี ข้างหน้า และถูกทำนายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2006  วิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีในอนาคตโดยรวมว่าจะออกในรูปแบบใด ซึ่งทั้ง  5 ประสบการณ์นั้นได้แก่

 

 

5 คำพยากรณ์โลกเทคโนโลยี จาก IBM

 

1. ประสบการณ์ด้านการมอง สมองคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะสามารถจำแนกได้ว่าภาพที่เห็นนั้น คือ อะไร? สามารถให้คำอธิบายได้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง tag

2. คอมพิวเตอร์ในอนาคตสามารถตรวจสอบกลิ่น ซึ่งประสาทสัมผัสของมนุษย์ยังไม่สามารถตรวจสอบระดับความเข้มข้นได้ เช่น ก๊าซคอร์บอนมอนนอกไซด์ แอลกอฮอล์ในเลือด

3. อีกไม่นานคอมพิวเตอร์จะเข้าใจเสียงที่ผู้ใช้เปล่งออกมาได้อย่างชัดเจน และเข้าใจว่าน้ำเสียงนั้นคืออารมณ์ใด เช่น เสียเด็กร้องไห้ เป็นต้น

4. คอมพิวเตอร์จะสามารถบอกได้ว่ารสชาติใดจะออกมาดี จากเครื่องปรุงต่างๆ ซึ่งจะช่วยเหล่าพ่อครัวได้มาก

5. คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจในสัมผัสของเนื้อผ้า รวมถึงเข้าไปมีบทบาทในการรักษาโรคระยะไกลด้วย

 

 

Source : techspot , pantip