ais true คลื่นมือถือ

AIS และ True ปฏิเสธการเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่

Home / IT News / AIS และ True ปฏิเสธการเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่

เนื่องจากในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ จะเป็นเวลาที่ทาง กสทช. เปิดโอกาศให้ผู้บริการเครือข่ายยื่นเอกสารเข้าขอประมูลคลื่น 900 MHz ล่าสุดผู้ให้บริการเครือข่าย ทั้ง True และ AIS ได้ออกมาปฏิเสธการเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHZ แล้ว

 

 

โดยทาง AIS ได้รายงานกับบริษัทตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz ตามทีประกาศโดยคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมถึงราคาของการประมูลในครั้งนี้โดยมีการประเมินความคุ้มค่าทาง การเงินและการลงทุนประกอบกับการคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสําคัญ เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในด้านต่างๆ แล้วนั้นบริษัทจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประมูล

 

ทางฝั่ง True ได้ออกมารายงานกับบริษัทตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน โดยมีเนื้อหาว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นนจำกัด มหาชน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 28 ตุลาคม 2561

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2