dtac คลื่น 850 MHz ดีแทค

dtac คุ้มครองลูกค้าให้เปลี่ยนซิมเดิม เป็นซิม DTN บรรเทาผลกระทบหลังหมดสัมปทานคลื่น 850 MHz

Home / IT News / dtac คุ้มครองลูกค้าให้เปลี่ยนซิมเดิม เป็นซิม DTN บรรเทาผลกระทบหลังหมดสัมปทานคลื่น 850 MHz

dtac ให้คำมั่นที่จะต่อสู้เพื่อลูกค้า ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดสัญญาในระบบสัมปทานกับ CAT ในวันที่ 15 ก.ย. 2561 ซึ่งเมื่อวานนี้ ดีแทคได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติและ/หรือกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ประกาศมาตรการเยียวยาฯ”)

ในระหว่างนี้ดีแทคได้ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการขยายโครงข่ายการให้บริการให้เข้าถึงลูกค้า เพื่อชดเชยปัญหาการใช้งานที่ อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “นับเป็นความรับผิดชอบของดีแทคในการต่อสู้เพื่อลูกค้า โดยในปี 2559 ดีแทคได้เรียกร้องให้มีการจั ดประมูลคลื่นล่วงหน้า (Early auction) ตลอดจนแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap)

ซึ่ง กสทช.ได้จัดการประมูลคลื่น 900 MHz เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานล่วงหน้าเพียง 2 เดือน นอกจากนี้ ด้วยเงื่อนไขและสถานการณ์ที่แตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางเทคนิคระหว่างคลื่น 900 MHz และ 850 MHz ซึ่งในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาประมาณ 24 เดือนเพื่อเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ใหม่จำนวนมากกว่าหมื่นแห่ง”

“นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ของ กสทช. เพื่อให้ลูกค้าดีแทคที่ยังอยู่ในระบบสัมปทานเดิมซิมไม่ดับและมั่นใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดีแทค และ CAT ได้ร่วมยื่นแผนคุ้มครองลูกค้ากรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานต่อ กสทช. ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช. ได้เคยอนุมัติการเยียวยาแก่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นคู่แข่งของดีแทคเป็นระยะเวลา 9 เดือน และ 26 เดือน

อย่างไรก็ตาม กรณีของดีแทคที่กำลังจะหมดสัมปทานคลื่น 850 MHz ลงในวันที่ 15 กันยายนนี้  กสทช. ได้กำหนดเงื่อนไขในการได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ หากดีแทคเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz ตามมติ กสทช. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประกาศมาตรการเยียวยาของ กสทช.”

“ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งยังไม่ได้นำส่งรายได้ จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ซึ่งดีแทคพูดเสมอว่าเรายินดีที่ จะชำระค่าใช้คลื่นในช่วงที่เข้าสู่มาตรการเยียวยาฯ”

“ขณะที่เหลืออีกเพียง 9 วันก่อนสิ้นสุดสัมปทาน ดีแทคจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. ดังกล่าวเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าดีแทคในการใช้งานคลื่น 850 MHz

โดยปัจจุบันดีแทคมีลูกค้าในระบบสัมปทานกับ CAT จำนวน 90,000 ราย นอกจากนี้ยังมีลูกค้าดีแทคไตรเน็ต หรือ DTN อีกเป็นจำนวนมากที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (Domestic Roaming) บนคลื่น 850 MHz ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการใช้งานของลูกค้า กสทช. ดีแทค และ CAT จำต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ของ กสทช.”

อย่างไรก็ตาม หากศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิการใช้งานของลูกค้าดีแทคบนคลื่น 850 MHz รายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในช่วงการคุ้มครองจะถูกนำส่งให้รัฐหลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้รัฐไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ ในทางกลับกัน หากไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความ 850 MHz จะนำความเสียหายมาสู่ทั้งรัฐและผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การคุ้มครองการใช้งานชั่วคราวจึงเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

ในระหว่างที่รอการพิจารณาของศาล ดีแทคได้วางมาตรการในการคุ้มครองลูกค้าที่จะได้รับผลกระทบ โดยดีแทคจะดำเนินการแจ้งลูกค้ าในรายที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองคลื่ นความถี่จาก กสทช.

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงข่าย ดีแทคได้เร่งขยายเสาสัญญาณ คลื่นดีแทคเทอร์โบ 2300 MHz ของทีโอทีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลื่นดังกล่าวมีประสิทธิ ภาพในการดาวน์โหลดสูงสุดในประเทศไทยด้วยความกว้างแบนด์วิดท์ถึง 60 MHz และปัจจุบันสามารถให้บริ การครอบคลุม 40% ของประชากรทั้งประเทศแล้วเพื่อทดแทนประสิทธิภาพของคลื่น 1800 MHz

ขณะเดียวกัน ดีแทคยังได้เร่งขยายโครงข่าย 2100 MHz อย่างเต็มความสามารถ เพื่อทดแทนประสิทธิภาพของคลื่น 850 MHz และยังได้ย้ายลูกค้าจำนวน 340,000 ราย ที่ยังใช้ซิมดีแทคเดิมให้เปลี่ยนมาใช้ซิม DTN ภายใต้ระบบใบอนุญาต นอกจากนี้ดีแทคยังได้แบ่งประเภทของลูกค้าที่จะได้รับผลกระทบ

โดยจัดตั้งทีมทำงานขึ้นมาดูแลลูกค้าเป็นพิเศษในช่องทางศูนย์บริการ และคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะได้รับข้อเสนอฟรีดาต้าและโทรฟรีโดยขึ้นอยู่กับการได้รับผลกระทบในการใช้งานของแต่ละคน

กลุ่มผู้ใช้งาน dtac ที่ได้รับผลกระทบ

  • กรณีที่ 1 ผู้ที่ใช้ซิมจดทะเบียนกับดีแทคที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานในนามบริษัทดีแทค ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมาเป็นเปลี่ยนซิม DTN ลูกค้าสามารถเช็คสถานะซิมที่ใช้ งานอยู่โดยกด *444# โทรออก ผู้ใช้งานจะได้เปลี่ยนซิมใหม่ฟรี
  • กรณีที่ 2 ผู้ที่ใช้มือถือปุ่มกดหรือฟีเจอร์โฟน ที่รองรับคลื่น 1800 MHz ที่จดทะเบียนซิม DTN สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามปกติ จะได้รับข้อเสนอมือถือที่รองรับการใช้งานคลื่นดีแทคเทอร์โบ
  • กรณีที่ 3 ผู้ที่อยู่บางพื้นที่ จะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน ได้รับผลกระทบจากการใช้งาน สามารถเช็คได้ที่ *777 โทรออก ผู้ใช้งานจะได้รับข้อเสนอดาต้าและโทรฟรี ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ จากการใช้งาน ทั้งลูกค้าพรีเพดและโพสต์เพด

อย่างไรก็ตาม ดีแทค ได้แนะนำให้มาใช้บริการบนคลื่น 2300 MHz ดีแทคเทอร์โบ ซึ่งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ลื่นขึ้น โดยดีแทคกำลังเร่งขยายโครงข่าย 2300 MHzให้ครบทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานบนคลื่น 2300 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลางปี 2562 ผู้ที่สนใจและอยู่ในพื้นที่ให้บริการสังเกต dtac-T