ATM

สมาคมธนาคารประเทศไทยชี้แจงปัญหา กรณีระบบธนาคารขัดข้องจนใช้งานตู้ ATM ไม่ได้

Home / IT News / สมาคมธนาคารประเทศไทยชี้แจงปัญหา กรณีระบบธนาคารขัดข้องจนใช้งานตู้ ATM ไม่ได้

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเกิดจากปริมาณธุรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางการทำธุรกรรมในบางช่องทาง และทำให้มีลูกค้าบางท่านที่โอนเงินและมีการตัดบัญชีไปแล้ว แต่ปลายทางได้รับเงินช้ากว่าปกติหรือยังไม่ได้รับเงิน

ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ทางสมาคมฯ ขอเรียนว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารส่วนใหญ่ทยอยแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปลายทางไม่ได้รับเงิน ทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่ 1 กันยายน 2561