ais dtac truemove

Ookla Speedtest เผยผลทดสอบความเร็วเน็ตค่ายหลักในไทย AIS, dtac, my, TrueMove

Home / IT News / Ookla Speedtest เผยผลทดสอบความเร็วเน็ตค่ายหลักในไทย AIS, dtac, my, TrueMove

Ookla Speedtest ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เปิดเผยข้อมูลการทดสอบอินเทอร์เน็ตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจากผู้ใช้กว่า 8 ล้านครั้ง จากมือถือมากกว่า 1 ล้านเครื่อง ซึ่งเครื่องที่ถูกใช้ในการทดสอบมากที่สุดคือ iPhone 6 รองมาเป็น i7 Plus และ i6s ซึ่งผลการทดสอบจะมีความเร็วเฉลี่ยการดาวน์โหลด ความเร็วเฉลี่ยการอัพโหลด (ยิ่งมากยิ่งดี) และความเร็วการตอบสนอง (Latency ยิ่งน้อยยิ่งดี) โดยแต่ละค่ายมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

AIS

 • ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 17.46 Mbps
 • ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.44 Mbps
 • ความเร็วการตอบสนอง 33 ms
 • Ookla ให้ 14.65 คะแนน

TrueMove

 • ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 15.21 Mbps
 • ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.94 Mbps
 • ความเร็วการตอบสนอง 34 ms
 • Ookla ให้ 13.22 คะแนน

my

 • ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 13.15 Mbps
 • ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.04 Mbps
 • ความเร็วการตอบสนอง 33 ms
 • Ookla ให้ 11.60 คะแนน

dtac

 • ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 10.10 Mbps
 • ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 7.68 Mbps
 • ความเร็วการตอบสนอง 35 ms
 • Ookla ให้ 8.88 คะแนน

ที่มา speedtest