ข่าว apple

ซัพพลายเออร์อีก 9 รายของ Apple หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อการผลิต 100%

Home / IT News / ซัพพลายเออร์อีก 9 รายของ Apple หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อการผลิต 100%

หนึ่งในพันธกิจของ Apple คือการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม และวันนี้ Apple ประกาศว่าสถานประกอบการทั่วโลกของ Apple ใช้พลังงานสะอาด 100% แล้ว ทั้งในร้านค้าปลีก สำนักงาน ศูนย์ข้อมูล และสถานที่ที่ใช้ร่วมกับบริษัทอื่นใน 43 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และอินเดีย

นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศว่าพันธมิตรด้านการผลิตอีก 9 แห่งก็หันมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Apple 100% แล้วเช่นกัน ซึ่งทำให้ตอนนี้จำนวนซัพพลายเออร์ที่ใช้พลังงานสะอาดรวมเป็น 23 รายแล้ว

Apple และพันธมิตรของ Apple กำลังสร้างโครงการพลังงานทดแทนใหม่ๆ ทั่วโลก เพื่อมอบพลังงานทางเลือกที่ดีกว่าให้กับชุมชนในท้องถิ่น รัฐ หรือแม้แต่ทั่วทั้งประเทศ Apple สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคด้านสาธารณูปโภค ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีพลังงานเหล่านี้

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยแหล่งพลังงานทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ ฟาร์มกังหันลม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังมีการพัฒนา เช่น เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน

ปัจจุบันนี้ Apple มีโครงการพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอยู่ 25 โครงการทั่วโลก ซึ่งผลิตพลังงานได้รวมกันถึง 626 เมกะวัตต์ และผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 286 เมกะวัตต์ ในปี 2017 นับเป็นปริมาณที่มากที่สุดที่เคยผลิตได้ใน 1 ปี นอกจากนี้ยังมีอีก 15 โครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะผลิตพลังงานสะอาดหมุนเวียนได้กว่า 1.4 กิกะวัตต์ใน 11 ประเทศ

ตั้งแต่ปี 2014 ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดของ Apple ล้วนใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา โครงการพลังงานหมุนเวียนของ Apple ทั้งหมดได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2e) จากสถานประกอบการทั่วโลกถึง 54% และยับยั้งไม่ให้ CO2e เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า 2.1 ล้านเมตริกตัน

ที่มา apple.newsroom