startup สตาร์ทอัพ

บทบาทของสตาร์ทอัพกับอนาคตการศึกษาไทย

Home / IT News / บทบาทของสตาร์ทอัพกับอนาคตการศึกษาไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชวนผู้บริหารสตาร์ทอัพ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ มองการศึกษาไทยและโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการก้าวไปสู่ยุค 4.0 ในอนาคตในหัวข้อ The Future of Education : What did you learn today and how will you use it tomorrow?

ประกอบด้วย 3 ขุนพลแห่งสตาร์ทอัพด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ จอนน์ ฟาล (Djoann Fal) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอจาก Getlinks, ธกานต์ อานันโทไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอแห่ง Globish และ เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane ดำเนินรายการโดย พิสิษฐ์ นาดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทรู อินคิวบ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ประเด็นหลักของการเสวนาครั้งนี้คือ การไขคำตอบว่าการศึกษาของไทยในปัจจุบันจะสามารถตอบโจทย์โลกในความเป็นจริงได้หรือไม่ การศึกษาแบบปัจจุบันจะสามารถผลิตทาเลนต์หรือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 หรือไม่

เพราะคนรุ่นใหม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศที่จะนำไปสู่นวัตกรรม สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และอนาคตของไทยในด้านต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

จอนน์ ฟาล ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Getlinks แพล็ตฟอร์มจัดหางาน เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องระหว่างดีมานด์และซัพพลายนั้น มีในทุกตลาด ไม่เพียงเฉพาะแต่ในไทยเท่านั้น

ช่องว่างระหว่างโลกการศึกษาและการทำงานเกิดขึ้นทั่วโลก แต่เราต้องการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่เขาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ต้องการ หรือองค์กรที่ผู้คนอยากร่วมงานด้วย ทำให้เขามีอิสระที่จะเลือกและเลือกได้ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ได้

ด้าน ธกานต์ อานันโทไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Globish แพล็ตฟอร์ม อีเลิร์นนิ่งสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เปิดเผยว่า เราเริ่มต้นทำเพราะเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยนั้น ใช้เวลาในโรงเรียนหลายปี แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้

จึงเล็งเห็นช่องทางการเชื่อมโยงผู้เรียนไทย เข้ากับครูผู้สอนจากทั่วโลก นอกจากนี้ Globish ยังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนำ คอนเทนต์เข้าสู่ช่องทางดิจิทัล และจัดทำระบบให้สายการบินช่วยฝึกอบรมพนักงานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยหวังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane กล่าวว่า Skillane ตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากที่ใดหรือเมื่อไรก็ได้ สิ่งที่โรงเรียนสอนกับโลกในความเป็นจริงนั้นต่างกัน และโลกปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

โดยเฉพาะโลกของโซเชียลมีเดีย ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรอให้สถานศึกษาเปิดคอร์ส เราสามารถหาที่เรียนได้เอง จะเรียนเมื่อไรก็ได้ การศึกษาออนไลน์นั้นสามารถช่วยองค์กรพัฒนาพนักงานได้โดยไม่ต้องเสียต้นทุนในการเดินทางไปเข้าชั้นเรียน

ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เห็นด้วยในบทบาทการทำหน้าที่เป็น ดิจิทัล อะคาเดมี่ เพื่อตอบโจทย์และเติมเต็มด้านทักษะ โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่พัฒนาและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เพื่อก้าวทันหรือเป็นผู้นำด้านต่างๆ

ในขณะเดียวกัน ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ Multinational Company, VCs และ สตาร์ทอัพ ยังสามารถเป็นกระจกสะท้อนและบอกกับสังคมว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึง รวมถึงแนะแนวทางว่าจะต้องเรียนรู้อะไร

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยให้คนรู้ว่าจะเรียนอะไร เรียนไปทำไม หรือทำให้ค้นพบตัวเองว่าต้องการพัฒนาอะไรจริงๆ ในอนาคต