5G Ericsson อีริคสัน

Ericsson พัฒนาแพลทฟอร์ม เผยความคาดหวังของผู้บริโภคพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G

Home / IT News / Ericsson พัฒนาแพลทฟอร์ม เผยความคาดหวังของผู้บริโภคพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G

อีริคสัน ประเทศไทย เข้าร่วมงาน 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย แบ่งปันวิสัยทัศน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยี 5G ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมภายในงานอีริคสันยังจัดแสดงเทคโนโลยี 4G และ 5G สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนผ่านเกมกีฬาอัจฉริยะ

ด้วยแพลตฟอร์มซอฟท์แวร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และแชร์ข้อมูล เช่น วีดีโอสตรีมมิ่ง และตำแหน่งของผู้เล่นในสนามกีฬา นอกจากนี้เกมกีฬาอัจฉริยะนี้ยังสามารถตรวจติดตามตำแหน่งของผู้เล่นและอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกฝนนักกีฬา

อีริคสันได้พัฒนาซอฟท์แวร์ 5G Radio Access Network (RAN) ที่สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 3GPP 5G New Radio (NR) เป็นรายแรกของโลก

โดยมีการนำเสนอสถานีฐานแบบใหม่ที่เรียกว่า Street Macro เพื่อตอบโจทย์ผู้ให้บริการที่มีข้อจำกัดในการหาสถานที่ตั้งสถานีฐานในเขตเมืองนอกจากนี้อิริคสันได้เพิ่มความสามารถ 5G Core ให้รองรับ 5G NR ด้วยพร้อมขยายขีดความสามารถของ Distributed Cloud Solution

คาดการณ์ 5G จากรายงาน Ericsson Mobility Report

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้มีการประมาณการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการ 5G ถึงหนึ่งพันล้านรายทั่วโลกภายในปี 2566 หรือในอีกห้าปีข้างหน้า โดยการใช้งานเทคโนโลยี 5G นั้นคาดว่าจะเริ่มต้นจากพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และจะแพร่หลายครอบคลุมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลกภายในสิ้นปี 2566

โดยคาดว่าผู้ให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์จะเกิดขึ้นภายในปี 2562 และจะขยายตัวเป็นอย่างมากภายในปี 2563 โดยประเทศกลุ่มที่คาดว่าจะมีการใช้งานเป็นกลุ่มแรกๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน