Uber uberMOTO อูเบอร์

Uber เปิดตัว uberMOTO กดเรียกวินมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายๆ ผ่านแอพ

Home / IT News / Uber เปิดตัว uberMOTO กดเรียกวินมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายๆ ผ่านแอพ

Uber ประเทศไทย เปิดบริการ uberMOTO ต้อนรับทุกวินมอเตอร์ไซค์ทั่วกรุงเทพฯ ให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้ uberMOTO ผ่านแอพพลิเคชัน Uber ได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะปุ่ม และรอรถจากวินมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ที่สุดได้เลย

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว uberMOTO ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการร่วมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เหมาะสำหรับเมืองที่มีความต้องการเดินทางไปที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นกรุงเทพฯ Uber มีความยินดีที่จะนำเสนอการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับคนไทยอีกทางหนึ่ง และเราอยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ร่วมขับทั้งหมดของเราสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจตลอดมา

Uber มองว่านอกจากการช่วยให้ผู้โดยสารได้เข้าถึงรถสาธารณะได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว และยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการให้บริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังใช้บริการ uberMOTO ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามด้วย GPS การให้ความเห็นจากทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ และฟังก์ชันการแชร์รายละเอียดการเดินทางกับครอบครัวและเพื่อน

uberMOTO คือการสร้างโอกาสในการหารายได้ในช่องทางใหม่ๆ ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ในการนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการบริการ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ Uber พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การยกระดับการเดินทางในเมืองใหญ่ ไปจนถึงการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ช่วงแรกนี้ uberMOTO จะให้บริการในพื้นที่สาทร สีลม อโศก และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมือง เพื่อให้คุณลองใช้บริการ uberMOTO จาก MRT หรือ BTS ไปทำงาน ไปช็อปปิ้ง ไปดูหนัง หรือกลับบ้านได้อย่างความคล่องตัว และแน่นอนว่าเรามีแผนที่จะขยายพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพฯ ต่อๆ ไป