3G 4g ais gps

AIS ลงนามความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนการใช้ GPS Tracking

Home / IT News / AIS ลงนามความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนการใช้ GPS Tracking

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก

ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยนำเครือข่ายดิจิทัลทั้ง 3G, 4G และ 4.5G ที่มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ มาสนับสนุนการทำงานของระบบติดตามรถผ่าน GPS Tracking ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการของกรมการขนส่งทางบกได้แบบเรียลไทม์

สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ เพิ่มทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมสนับสนุน และจูงใจผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ ให้หันมาใช้ระบบติดตามการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งสามารถออกแบบเชื่อมโยงกับโครงข่ายดาต้าไร้สาย ช่วยลดต้นทุน สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย และยังพร้อมสนับสนุนผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบริการ IoT ด้วยเครือข่ายและแพลตฟอร์มของเอไอเอส รวมถึงการวิจัยทดสอบบริการบนเครือข่าย NB-IoT รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย