apple google google search

Google จ่าย 1 แสนล้านบาทให้ Apple ใช้ Google Search เป็นแอพค้นหาเริ่มต้นใน iPhone

Home / IT News / Google จ่าย 1 แสนล้านบาทให้ Apple ใช้ Google Search เป็นแอพค้นหาเริ่มต้นใน iPhone

เพราะขายเครื่องอย่างเดียวมันไม่พอค่าทำเนียบต่างๆ ก็สำคัญมาก และข้อตกลงครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเงินมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับ เมื่อทาง Google จ่ายเงินถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 1 แสนล้านบาท ให้ทาง Apple เพื่อให้ใช้ Google Search เป็นแอพค้นหาเริ่มต้นใน iPhone จากเดิมที่เคยจ่ายเพียง 1,000 ล้านเหรียญในปี 2014

โดยข้อตกลงครั้งนี้ทาง Apple ไม่ได้บอกจำนวนเงินที่แน่ชัดนะครับ แต่แน่นอนว่า Google จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อคง Google Search ไว้เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นบน iPhone และ iPad ซึ่งการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จาก Bernstein Toni Sacconaghi ประเมินว่าทาง Google อาจจ่ายเงินให้แก่ Apple มากกว่า 3,000 ล้านเหรียญต่อปี

Google Search เป็นแอพค้นหาเริ่มต้นในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ใช้ใน iPhone และ iPad ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ซึ่งทาง Google จ่ายให้ Apple อยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งระบุอยู่ในเอกสารการชำระเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Google โดยมูลค่านี้คิดเป็นประมาณ 5% ของกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดของ Apple และในปี 2017 นี้ มูลค่านั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จำนวนเงินจึงเพิ่มเป็น 3,000 ล้านเหรียญ ตามการวิจัยของ Bernstein

แน่นอนว่า Google ยอมจ่ายเงินสูงขนาดนี้ เป็นเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดของ Apple มีผู้ใช้ถึงมากกว่า 1,200 ล้าน นับจากยอดขายทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่า Google จะจ่ายถึง 3,000 ล้านเหรียญ ในปีนี้

นอกจากนี้ Apple ยังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนไปยังรายการบริการต่างๆ ซึ่งคิดเป็น 13% ของยอดรายได้ทั้งหมดของ Apple ในปีนี้ จึงทำให้ฝ่ายผู้บริหารของ Apple พูดคุยเกี่ยวกับ บริการต่างๆ ของพวกเขาที่ต้องการมุ่งเน้นไปยังการเก็บค่าธรรมเนียมจากซอฟต์แวร์ที่ขายใน App Store อีกด้วย

 ที่มา businessinsider