CAT CAT Channel SHORT FILM SHORTCUTS

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM SHORTCUTS มอบทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท

Home / IT News / CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM SHORTCUTS มอบทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM SHORTCUTS ผลักดันศักยภาพคนรุ่นใหม่ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมผลิตผลงานส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”มอบทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ 20 หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางช่อง CATChannel หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศรวมทั้งต่อยอดความคิดผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ต่อธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขายบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า CAT Channelช่องวาไรตี้ไอทีบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมมีพันธกิจหลักในการนำเสนอเนื้อหารายการที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านไอทีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสังคมจึงมีแนวคิดจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นSHORTFILM : SHORTCUTS ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองและไอเดียของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาของเส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบหนังสั้นความยาว 10-15 นาที นำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจะมีส่วนช่วยต่อยอดความคิดแก่ผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอีกด้ว

สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น SHORTFILM : SHORTCUTSในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ CAT Channelได้ดำเนินการจัดขึ้น นอกจากต้องการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงฝีมือ แสดงศักยภาพการผลิตผลงานที่มีมาตรฐาน เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคตและเป็นโอกาสที่จะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย โดยกำหนดเปิดรับสมัครโครงเรื่องจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการซึ่งนอกจากผู้บริหารจาก CAT Channel แล้ว ยังประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ อาทิ คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะร่วมกันคัดเลือก 20 ผลงาน ซึ่งแต่ละทีมจะได้เข้าร่วมอบรมรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)และบริการต่างๆ ของ CAT Channel ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างและเทคนิคการนำเสนอหนังสั้น เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลงาน

นอกจากนี้แต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนจาก CAT Channel ทีมละ 20,000 บาท เพื่อนำไปสร้างเป็นหนังสั้น จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจด้วยเรื่องราวเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าติดตาม และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย เพื่อรับทุนการศึกษารวม 180,000 บาท ได้แก่ รางวัลอันดับหนึ่งรับทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลอันดับสองรับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลอันดับสามรับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดทั้งโครงการกว่า 500,000 บาท ทั้งนี้หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 20 เรื่อง จะนำไปออกอากาศทาง CAT Channel เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ชมต่อไป

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ระดับบุคคลระดับองค์กร ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก สำหรับในระดับองค์กรนั้น เมื่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง การมีเครื่องมือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในสนามการค้า การลงทุน ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ ซึ่ง CAT ในฐานะของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นหนึ่งของเครื่องมือที่จะช่วยสร้างทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลให้สมบูรณ์แบบที่สุดรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจทั้งในวันนี้และรองรับกับความต้องการในอนาคตขณะเดียวกัน CAT Channel จะยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศต่อไปเช่นเดียวกัน”

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นร่วมประกวดในโครงการ Short Film Shortcuts ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและชั้นปีการศึกษา แต่สังกัดสถาบันเดียวกันเท่านั้น รับสมัครในประเภททีมทีมละ 2-5 คน สามารถส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่อง ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2560โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและหลักเกณฑ์เงื่อนไข กติกาการประกวด ได้ที่ www.catshortfilm.com ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม cat.shortfilm2017@gmail.com