เชียร์!! ไทยแลนด์เจ้าภาพแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกปีนี้ เย้!!

Home / IT News / เชียร์!! ไทยแลนด์เจ้าภาพแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกปีนี้ เย้!!

 

 

มาเชียร์เด็กไทยกันเถอะ!!  – การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (International Olympiad in Informatics – IOI) เป็นการแข่งขันมีการจัดขึ้นทุกปี โดยเวียนจัดในประเทศต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันซึ่งในปีนี้เมืองพัทยา ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 23 นี้


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเป็นการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) โดยจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน วันละ 5 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละวันจะมีโจทย์ให้ 3 ข้อ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษา C,C++ หรือ Pascal ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งซอร์สโค้ดเข้าสู่ระบบตรวจเพื่อให้คะแนน (โดยรวมใกล้เคียงกับการแข่งขัน ACM ในระดับมหาวิทยาลัย)


ในปีนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยผู้ที่สนใจติดตามการแข่งขัน สามารถติดตามได้ทาง เว็บไซต์หลักของการแข่งขัน หรือทาง Facebook Page อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน ทั้งนี้การแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2554


สำหรับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 4 คน และทีมเข้าร่วมการแข่งขันอีก 4 คน ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของประเทศเจ้าภาพ ได้แก่


ทีมผู้แทนประเทศไทย

นายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายลภนชัย จิรชูพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายวิชชากร กมลพรวิจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายสรวิทย์ สุริยกาญจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายวรท เปรมตุ่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ

นายวรภัทร จรางกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายวีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

Thank Source
Blognone